Kunngjøring av årsmøte i Akershus Bygdekvinnelag 2020

Årsmøtet i Akershus Bygdekvinnelag holdes lørdag 14.mars på Garder kurs - og konferansesenter. 

Se vedlegg for mer informasjon 

Bli medlem