Foto av bakgrunnen til møtet- Bildet tatt av Ingrid Grene Henriksen
Foto av bakgrunnen til møtet- Bildet tatt av Ingrid Grene Henriksen
Fra venstre Liv Kristin Brattum, Ingrid Grene Henriksen,Kari Fjeldstad Luke, Marit H. Lund, Birgit Gullerud, Merete Winger og fotograf i anledningen Hanne Lersveen.
Fra venstre Liv Kristin Brattum, Ingrid Grene Henriksen,Kari Fjeldstad Luke, Marit H. Lund, Birgit Gullerud, Merete Winger og fotograf i anledningen Hanne Lersveen.
Marit Bjerke Tomter og Jorun Henriksen deltok som observatører, og Ellen Klynderud, Foto: Ingrid Grene Henriksen
Marit Bjerke Tomter og Jorun Henriksen deltok som observatører, og Ellen Klynderud, Foto: Ingrid Grene Henriksen

Landsmøte i Norges Bygdekvinnelag - sett med Akershus øyne.

Bygdekvinner fra hele landet deltok på Norges Bygdekvinnelags landsmøte i Harstad. Troms Bygdekvinnelag var vertskap og hadde forberedt et innholdsrikt og flott program for tiden utenom landsmøteforhandlingene.

Åpningstalen ved styreleder i Norges Bygdekvinnelag, Ellen Krageberg, satte blant annet fokus på viktigheten av å ta vare på norsk tradisjonsmat. UNESCO er positive til å gjøre Norges Bygdekvinnelag til rådgivende organisasjon med ekspertkompetanse på ivaretakelse av den immaterielle kulturarven, herunder kunnskap om mattradisjoner.

Ellen Krageberg på talerstolen.

 

Styreleder Ellen Krageberg, styremedlemmene og administrasjonen i Norges Bygdekvinnelag ledet landsmøtet på en god og ryddig måte. En omfattende saksliste ble gjennomgått, debattert og sluttført i løpet av fredag og lørdag. Sakene spente fra lokalt til globalt engasjementet - fra norsk matkultur til FNs bærekraftsmål for 2030. Blant sakene ble det vedtatt ny politisk plattform, felles kontingent fra 2020 og noen vedtektsendringer. Østre Udnes Bygdekvinnelags forslag til vedtektsendring ble vedtatt.

På Akershusbenken satt sju engasjerte bygdekvinner som fremmet sine synspunkter og satte preg på landsmøtet: Ingrid Grene Henriksen (leder), Hanne Lersveen, Liv K. Brattum, Kari Fjeldstad Luke, Merete Winger, Birgit Gullerud og Marit H. Lund. Marit Bjerke Tomter og Jorun Henriksen deltok som observatører, og Ellen Klynderud, æresmedlem i Norges Bygdekvinnelag, var med som gjest. Jorun Henriksen ble valgt inn i Norges Bygdekvinnelags nye styre. Irene Furulund, Akershus, som har sittet I landsstyret i flere år, takket av.

 


Akerhus bemken

Akerhusbenken fra venstre bestående av Marit H. Lund, Birgit Gullerud, Merte Winger, Kari Fjelstad Luke, Hanne Lersveen og Ingrid Grene Henriksen (leder i Akerhus).

 

Knut Erik Dybdal, daglig leder for Scandic Hotell, der landsmøtet ble holdt, leverte et forrykende, friskt foredrag om Arctic Race of Norway som han selv hadde vært med å etablere.

Stortingsrepresentant fra Troms, Torgeir Knag Fylkesnes, parlamentarisk leder i SV og medlem av kontroll- og konstitusjonskommiteen, orienterte om problemene ved regjeringens sentraliseringspolitikk, en politkk som etter hans mening fører til utarming av de små brukene i både landbruk, fiske og kystkultur. Bygdekvinner er en sterk motkultur til sentraliseringen, sa han.

Fredagskvelden bød på festmiddag og kortreist konsert med Sigrun Loe Sparboe og hennes musikere. Gode tekster og nordnorkse toner berørte og begeistret bygdekvinnene. Når en er i Harstad kommer en ikke utenom en raus porsjon frodige historier. Det ble mye og god mosjon for lattermusklene!

Mat er viktig og måltidene bød på smaksopplevelser av ypperste kvalitet, alt produsert lokalt. Avslutningen på landsmøtet ble en minnerik opplevelse med tur til Røkenes gård, besøk på Rå videregående skole samt barneteater og Kvæfjordkake på Nupen i fjæra ved Bremnes.

I tillegg til saker, resolusjoner, valg, sosialt samvær med mer, er det gjerne hilsener og utmerkelser på et landsmøte. Her kan nevnes at Omvikdalen Bygdekvinnelag fra Hordaland ble kåret til Årets lokallag.

 

Østre Udnes sitt forslag som ble vedtatt

 

En spesiell ros rettes til Ellen Krageberg, gjenvalgt som leder for to nye år. Ellen skapte en spesielt god og inkluderende stemming med kunnskap, vidd og sprudlende humor.

 

Oslo, 4. Juni 2018

Marit H. Lund

Landsmøte i Norges Bygdekvinnelag
  • Gjennomført  1. og 2.juni
  • Delegatene reiste 31.mai og hjemreisen 3.juni
  • Akershus bygdekvinnelag hadde 7 delegater - 4 faste styremedlemmer og 3 fra lokallag
  • Østre Udnes hadde sendt inn forslag til vedtaksendring - denne ble vedtatt
  • Jorun Henriksen fra Frogn (og Akerhus) Bygdekvinnelag ble valgt inn i sentralstyret.
  • Iren K. Furulund fra Ullensaker (og Akerhus) Bygdekvinnelag takket for seg i sentralstyret.
Bli medlem