Leder Marit Tomter   Foto: Christine S. Eriksrud
Leder Marit Tomter Foto: Christine S. Eriksrud

Leders tale årsmøtet 2018

Leders tale er alltid med i årsmøtet i Akershus Bygdekvinnelag. Den avtroppende lederen Marit B.Tomter holdt en flott tale. Talen i sin helhet kan vi få lese her. 

Kjære årsmøte, æresmedlem Ellen Klynderud, organisasjonskonsulent Marie Aaslie, delegater og gjester.

 

Det er langt mellom venner. Mellom venner står mange bekjentskaper og mye snakk. Venner ligger som små lysende stuer langt borte i fjellmørket. Du kan ikke ta feil av dem. Dette er kloke ord av Kolbein Falkeid.

Det er en stor glede å ønske dere alle velkommen til Årsmøtet 2018 på Sem Gjestegård i Asker. Vi i fylkesstyret ser fram til denne helgen i mars med årsmøte lørdag og Inspirasjonsseminar søndag. Det er en helg som skal gi muligheter for å komme med meningsytringer, innspill til fylkesstyret, få nye bekjentskaper og få inspirasjon til arbeidet i lokallaget. Det er viktig å delta på kurs og møter. Det å tilegne seg kunnskap, skape kontakt og øke fellesskapet i laget styrker organisasjonen.

I Akershus Bygdekvinnelag har vi 22 lokallag. Medlemstallet har økt noe, men vi må stå på for å få en videre økning. Det er viktig for oss å få flere unge bygdekvinner, altså kvinner under og rundt 40 år. De fleste lagene har fått nye unge medlemmer i 2017. Det er vi fornøyde med. På årsmøtet i 2017 ble det vedtatt å sette av penger lokallagene kunne søke på til arrangementer øremerket unge bygdekvinner. Fylkesstyret har ikke fått inn noen søknader. De blir overført til 2018. Dette betyr ikke at lokallagene ikke har fokusert på å tiltrekke seg unge medlemmer.

Aktivitet er en av bærebjelkene i Norges Bygdekvinnelag. I Akershus Fylkeslag er dette godt synlig. Bare les i Årsmeldingen side 27. Det er et stort mangfold av aktiviteter.

Uke 5 og 6 er organisasjonen sine verveuker. Da er det forutsatt at lagene gjennomfører ulike aktiviteter for å verve nye medlemmer. Medlemsverving må selvfølgelig foregå hele året. Den beste måten å få med seg nye medlemmer på er fornøyde medlemmer, positiv omtale og spennende aktiviteter. Det er viktig at vi er stolte av å være medlem og bruke personlig kontakt for å formidle hvor bra det er.

Bygdeungdomslaget er en viktig rekrutteringsarena. De er grundig opplært i organisasjonsarbeid. Våre ordstyrere har bakgrunn i Bygdeungdomslaget. Det samme har Gunn Jorun Sørum som holder organisasjonskurs for oss i morgen.

Frogn Bygdekvinnelag - Årets lokallag 2017

Jeg vil trekke fram to lag i Akershus Bygdekvinnelag som har fått utmerkelser i 2017. Frogn Bygdekvinnelag var et av lokallagene som sendte inn informasjon til å bli Årets lokallag i Norges Bygdekvinnelag. Akershus fylkesstyre fikk flere søknader fra lokallag i fylket. Frogn Bygdekvinnelag ble valgt av oss, og de fikk prisen Årets lokallag på Inspirasjonsseminaret i Bergen i oktober 2017. Vi syntes dette var veldig fortjent. De er et aktivt lag med mange engasjerte medlemmer, er synlige i bygda, flinke til å få med unge medlemmer. Dere får en presentasjon i morgen på Inspirasjonsseminaret.


Østre Udnes Bygdekvinnelag

Østre Udnes bygdekvinnelag når de mottar Læringsprisen 2017

Østre Udnes Bygdekvinnelaget fikk Læringspris 2017 fra Voksenopplæringsforbundet i Akershus. De fikk den først og fremst for sitt studiearbeid. Laget er en stor trivselsressurs i lokalmiljøet ved å invitere til åpne og varierte aktiviteter. De vil også presentere seg på Inspirasjonsseminaret i morgen.

Gratulerer til begge lag!

I år har vi fått inn 4 søknader til å bli årets lokallag 2018 innenfor fristen.  Disse søknadene viser høy kvalitet. Jeg tenker at alle lagene våre kunne sendt inn søknad. Når dere må tenke igjennom hva dere gjør, er det lett å se det er mye å være stolte av.

Arbeidet i organisasjonen er bygd opp rundt Norges Bygdekvinnelags styringsdokumenter. Disse er det vi lager aktivitetsplaner etter i fylkeslaget og lokallagene. Organisasjonshåndboka er revidert i oktober 2017. Vedtektene ble sist revidert i 2016. Politisk plattform har nettopp vært på høring i alle ledd i organisasjonen. Den skal vedtas på landsmøtet i Harstad i juni. Landsmøtet er en nasjonal møteplass der medlemmer samles for å diskutere og bestemme hva som er viktig for at vi skal være en attraktiv og slagkraftig organisasjon i dag og også i framtiden. Her skal organisasjonen komme fram til hva vi mener er en riktig samfunnsutvikling. Vi må også begrunne meningene våre.

Bygdekvinnelaget er opptatt av gode liv i levende bygder. Mange steder i landet er fraflytting en problematikk. Spesielt gjelder dette kvinnene. Det er et kvinneunderskudd på bygdene. I Akershus har vi andre utfordringer. Vi må jobbe godt med våre hjertesaker for å være synlige i jungelen av tilbud som finnes i lokalsamfunnene våre.

En annen sak som tas opp på Landsmøtet 2018, er felles kontingent for hele organisasjonen. Denne saken har også blitt sendt ut til alle lokallag. I Strategi mot 2020 heter det blant annet at medlemskontingenten er det økonomiske fundamentet i organisasjonen. I dag kan lokallag og fylkeslag selv tilpasse kontingenten ut fra sine lokale og regionale behov. De fleste lokallagene har i dag ingen lokallagskontingent. Finansieringen kommer gjennom egne arrangementer og sponsing fra lokale aktører. Noen lokallag er så heldige at kommunen gir gratis lokaler til frivillige organisasjoner. Fylkene har medlemskontingent og har i mindre grad alternative inntektskilder.

For Akershus fylkeslag vil felles kontingent slå positivt ut. I hvert fall slik det står i saksframstillingen fra Norges Bygdekvinnelag. Kontingenten til Akershus Fylkeslag er i dag og har vært i mange år, kr 85. Vi er nødt til å være forsiktige med hva pengene brukes til. Med det nye systemet vil økonomien bli mer forutsigbar.

Dikteren Hans Børli har sagt: Å være menneske er en sykdom. Helbredelse er umulig, men all vår streben består i å finne et smertestillende middel.

Jeg håper det jeg har sagt hittil, viser at for meg er det å finne et smertestillende middel, å være med i Bygdekvinnelaget. Hva er det som skaper trivsel i et lokallag? Der er det mange svar.  Det kan være å høre på et godt foredrag, ha en sangkveld, lage mat sammen, gjøre en innsats for laget, arrangere gåturer og mye mer. Det kan også være å engasjere seg i flyktningearbeidet i kommunen. Dette er det siste prosjektet til Norges Bygdekvinnelag – KvinnerUT. Jeg har hørt om mange vellykkede arrangementer. I Rælingen Bygdekvinnelag har vi invitert til en årlig aktivitetsdag i naturskjønne omgivelser. De som trenger skyss, blir hentet. På stedet er det lagt til rette for fisking, bading, grilling. Vi har natursti, balleker, riding og mye mer. Vi hører noen si: Vi gleder oss allerede til neste år.

Integrering har vi tatt på alvor i hele fylkeslaget. Vår årsmøtetaler er Amal Aden. I morgen på Inspirasjonsseminaret kommer Sosan Asgari Mollestad, prosjektleder i Norges Bygdekvinnelag og Narges Pourges. Narges er avdelingsleder for flyktningekontoret i Rælingen.

Hvert år har vi organisasjonskurs for medlemmene våre. Det er viktig for å styrke organisasjonskompetansen til alle tillitsvalgte. I år har vi fått Gunn Jorun Sørum til å ha det for oss. Norges Bygdekvinnelag har nå utarbeidet et opplegg til bruk på alle nivåer. Opplegget blir kalt «Organisasjonsskolen». Det skal være   ferdig høsten 2018.

I 2017 opprettet Norges Bygdekvinnelag nettsida norsktradisjonsmat.no. Her har mange av våre lag lagt inn oppskrifter. Jeg oppfordrer dere til å bruke nettsida og anbefale den for andre. Følg og lik norsk tradisjonsmat på Facebook-sida.

I råvareaksjonen for 2018 er ville vekster tema. I Norges Bygdekvinnelag kan du bestille oppskriftheftet: «Fra naturens spisskammer».

Norges Bygdekvinnelag spurte oss om å stille opp med servering av utemat for 150 deltakere fra Gjensidigestiftelsen i Holmenkollen. Dette var 8.mai i 2017. Fylkeslaget svarte selvsagt ja. Medlemmer fra flere lokallag stilte opp. Det ble servert Arabiske netter fra bålpanne, varmt drikke og energibarrer. Alt ble godt mottatt av deltakerne i det iskalde været.

For alle lag, også fylkeslaget og Norges Bygdekvinnelag er økonomi en viktig bærebjelke for gode aktiviteter. I Norges Bygdekvinnelag har de vært dyktige til å søke prosjektmidler til Bygda i Bevegelse, KvinnerUT og Norsk tradisjonsmat. De tre siste årene har det blitt utbetalt rundt fire millioner i prosjektstøtte. Disse pengene har gått til lokallagene gjennom søknader.

Jeg har enda ikke nevnt sonemøtene og sonestyremøtene. De er viktige arenaer for kontakten mellom fylkesstyret og lokallagene. På sonemøtene bør temaene gjenspeile innsatsområdene i Bygdekvinnelaget. Sonestyremøtene er arbeidsmøter for lokallagsstyrene i sonen.

I april 2019 arrangerer Associated Country Women of the World, ACWW kongress. Denne gangen er arrangementet i Melbourne i Australia. ACWW er en viktig arena for å møte likesinnede fra andre deler av verden. Det er en fargerik og aktiv forsamling. Det blir gjort viktige beslutninger for å gjøre livene til kvinner bedre.

Så hjem igjen, og det å være sammen med sine venner. I Håvamål står det «Gaman dreg godtfolk saman». Det skal være et fellesskap for gammel og ung. Noe av det som er så fint i Bygdekvinnelaget, er at vi er flere generasjoner sammen. Når arbeidsoppgavene fordeles mellom alle, vil også alle få eierskap til aktivitetene vi gjør. Alle har noe å bidra med, og det er fint å dele på organiseringa.

Jan Magnus Bruheim fra Skjåk skrev i 1947 På skålvekti.

Skapte er vi te å bera,

og lette børene for kvarandre.

Til fånyttes lever ingen--.

 

Men våre eigne bører

Skal vi bere åleine.

 

Stor og verdifull er sorgi

som ikkje kan delast av andre.

Men fattigslig, liti og arm er den glede

som du vil ha aleine.

 

Hjelpelaus er den

som ikkje har nokon å hjelpe,

og vera god mot.

 

Lik tre utan sevjestraum

Turkast han inn---.

 

Den mannen ber tyngste børi

Som ingen ting har å bera.

 

 

 

Um å bera Jan Magnus Bruheim

Bli medlem