Nabokjerring – nært og fjernt

Gro Harlem oppfordret en gang alle – kvinner og menn - til å være nabokjerringer og ha omsorg for hverandre. Omsorg og det å bry seg om lokalt, nasjonalt og globalt har alltid vært en del av det som opptar medlemmer i Norges Bygdekvinnelag. I den aktuelle situasjonen som vi er i nå, er Akershus Bygdekvinnelag spesielt opptatt av situasjonen for kvinner. Det er dokumentert at vold i hjemmet og i nære relasjoner øker i vanskelige tider. Slik kan kvinner rammes ekstra i koronakrisen, og vold mot jenter og kvinner betegnes globalt som en skyggepandemi. I Norge har kvinner det bedre enn i mange andre land, men det er ingen grunn til å tro at det ikke er økning i vold i nære relasjoner også her når familien er i en vanskelig situasjon.  

 

Alle kan være ei nær nabokjerring – eller nærkone – som Kari Bakke skriver i diktet Nærkona. - Nærkona var ho som kom når det trongs ei hånd eller eit fornuftigt hjarte. I tider da det av mange grunner kan tære på relasjonene, kan det være godt å ha ei nabokjerring eller nærkone, som bryr seg om familien. Som nærkone er jeg og du også med i en beredskapstropp fordi vi ser og hører hvordan naboene eller venner har det. Vi kan være til støtte som samtalepartner på telefon eller i praktisk arbeid der en følger regler som er satt opp. - Det vart lettare å puste når ho kom til gards, står det til slutt i Kari Bakkes dikt. Jeg og du kan være den som hjelper slik at det blir lettere å puste, lettere å leve, i vanskelige tider.  

Omsorg er grenseløst. Vi kan også være nærkoner for dem som lever langt borte ved å støtte organisasjoner som arbeider for å gjøre livet litt lettere for dem som er rammet i andre land. Som medlemmer i en kvinneorganisasjon er det for mange naturlig å støtte opp om arbeidet som gjøres for å beskytte jenter og kvinner. Når skolen stenger i den krisesituasjonen som mange land er i nå, er det stor sannsynlighet for at mange jenter i utviklingsland ikke kommer tilbake. Mange blir utsatt for vold eller tvangsgiftet.  

Regjeringen må bidra - for Norge har et ansvar også utenom egne grenser. Som privatpersoner må vi kontakte de politikerne vi kjenner og det partiet vi eventuelt er med i. Vi må kreve at regjering og storting setter fokus på jenters og kvinners situasjon og bidrar med konkrete tiltak for å bedre livet for dem både nå og når samfunnene er tilbake til det normale. FNs generalsekretær António Guterres sier det slik: "Jeg oppfordrer regjeringer til å sette kvinner og jenter i sentrum for å komme seg etter COVID-19".

Akershus Bygdekvinnelag

Ingrid Grene Henriksen

Bli medlem