Bildet fra forsiden av regjeringens handlingsplan - kvinner, fred og sikkerhet. Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/plan_kfs/id2625029/
Bildet fra forsiden av regjeringens handlingsplan - kvinner, fred og sikkerhet. Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/plan_kfs/id2625029/

Resolusjon fra Akershus Bygdekvinnelag. Kvinner, fred og sikkerhet.

 
Kvinner, fred og sikkerhet angår oss alle
Årsmøtet i Akershus Bygdekvinnelag vedtok en resolusjon med tittelen Kvinner, fred og sikkerhet.
Bakgrunnen at regjeringen i januar la fram Norges fjerde Handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet. 
Resolusjonen er stilet til regjeringen, og som samfunnsaktører ønsker årsmøtet å få svar på en del spørsmål i forbindelse med handlingsplanen.
Til Regjeringen
 
Kvinner, fred og sikkerhet angår oss alle
Årsmøtet i Akershus Bygdekvinnelag ser det som en styrke at fem departement
sammen har lagt fram Norges fjerde handlingsplan for kvinner, fred og
sikkerhet. Etter årsmøtets mening bidrar det til en større helhet i planen enn om
bare ett departement står bak. I følge regjeringen.no skal den nye planen vise
Norges innsats i løpet av perioden 2019 - 2022 og bidra til å nå vårt felles mål
om bærekraftig fred. Fred er viktig, men årsmøtet i Akershus Bygdekvinnelag
vil likevel minne om at det også er vesentlig hva som oppnås av konkrete
resultater for jenter og kvinner. Det er en kjent sak at det er jenter og kvinner
som lider mest når det er krig og konflikt.
 
Det er positivt at problematikken rundt voldelig ekstremisme, utfordringer rundt
klimaendringer og at svært mange mennesker er på flukt er tatt med i den nye
planen. Det er jenter og kvinner som er mest skadelidende også i disse
situasjonene. Denis Mukwege, fredsprisvinner i 2018, understreket at det også
må tas tak i årsakene til krig, konflikt og diskriminering av jenter og kvinner.
 
Vi vil bidra!
Kvinner, fred og sikkerhet angår også oss som lever i et fredelig land, og veldig
mange vil bidra til å nå målet. Det er positivt at flere organisasjoner har fått
komme med innspill til handlingsplanen. Men hva så når handlingsplanen
foreligger? Hva gjør Regjeringen for å inkludere oss i det videre arbeidet? Hva
gjør Regjeringen for å gjøre handlingsplanen og resultatene kjent blant oss
vanlige borgere slik at vi kan få eierskap til dette viktige dokumentet og
innsatsen som gjøres? Vil Regjeringen stille økonomiske midler til disposisjon
slik at frivillige organisasjoner med kompetanse og erfaringer kan søke om
prosjektmidler? Hvilke planer foreligger for å gjøre handlingsplanen, arbeidet og
resultatet kjent i skoleverket? Vårt forslag er at det lages en kortversjon av de 37sidene som planen består av.
Kortversjonen må ha et språk som gjør at den inkluderer og ikke ekskluderer.
Bli medlem