Snart er det....Sonestyremøte Akershus

Nå er det like før! Ikke jul nei - men sonestyremøte i Akershus Bygdekvinnelag!
Det blir fullt hus, og styret gleder seg til å ønske velkommen til rundt 50 medlemmer.
Det må nevnes at det nystarta Oslo Bygdekvinnelag også står på deltakerlista!
Programmet byr på Nytt fra Norges Bygdekvinnelag, KvinnerUT - hva nå?, Nytteverdi av Organisasjonsskolen og samtaler om aktuelle saker. Vi skal også bryne hjernen med "tankekort" og påstandskjema ... I god bygdekvinnelagsånd blir det selvfølgelig mat og drikke også.

Vedlagt følger programmet. Vel møtt. 

Bli medlem