Løvetann, humle og bille en sommerdag
Løvetann, humle og bille en sommerdag

Sommerbrev

Til lokallagsstyrene - og medlemmene i laget – og andre som har lyst å lese dette!

Dette er et vår- og sommerbrev med mange temaer om både egne og ”eksterne” saker. Det sendes til leder som oppfordres til å dele det med resten av styret og gjerne også medlemmene slik det er mest praktisk.

Igjen: Takk for den store og mangfoldige innsatsen dere og alle medlemmene gjør rundt i bygdene! Styret takker også for ny tillit og for aktiv deltakelse på årsmøtet og inspirasjonsseminaret

Årsmelding for 2018 ligger under Årsmeldinger  Protokoll fra årsmøtet blir lagt ut på den samme nettadressa under Protokoller. Resolusjonen Kvinner, fred og sikkerhet angår oss alle som ble vedtatt på årsmøtet, er sendt inn til Norges Bygdekvinnelag og blir behandla i mai.

Sonene har de samme sonelederne som tidligere. Datoer for de fleste sonemøtene er satt, og lagene i sonen er blitt eller blir informert fra arrangørlaget. Hold av kvelden og informer medlemmene i laget. Dette er åpne møter, så inviter med noen du kjenner og noen du ikke kjenner så godt og finn temaer som vil friste mange. Anna Haug hadde et flott foredrag på inspirasjonsseminaret: Mat og sunt kosthold. Kan det være aktuelt?

Ja, de penga ... Kontingenten er hovedinntekten både for fylkeslaget og Norges Bygdekvinnelag. Fristen for betaling av kontingent var i februar, men det er nok en del som ikke har betalt. Det blir sendt purring fra administrasjonen i NBK, men det er fint om lagets leder/kontaktperson eller kasserer tar en kikk på medlemslista på nettet – og så kan en sende en hyggelig påminning til dem en ser ikke har betalt. Ofte er det en forglømmelse.

På medlemslistene ser dere også hvem som er nye i laget. Det er veldig hyggelig for nye medlemmer å få en velkomsthilsen og informasjon om hva som skal skje framover. En hilsen er SÅ lett å sende på SMS eller e-post. Er det noen som ikke kan nås slik er et brev eller kort i posten veldig hyggelig. Følger vi ikke opp de som er nye – ja, da kan de fort bli borte igjen.

I Bygdeungdomslaget bruker de begrepet måltall for å ha et tall på hvor mange nye medlemmer de skal få i laget. En god idé! Og de under 30 år betaler halv kontingent! Det viser seg at aktiviteter er en veldig fin måte å få nye med i laget – så inviter! Lykke til!

Takk for god respons og mange innspill på høring om regionreformen! Dette er sendt videre til Norges Bygdekvinnelag, og vi har fått takk for innspill. Det er viktig at lokallaga bidrar til beslutninger som sentralstyret skal gjøre.

Etter årsmøtet ble det gjennomført en ”høring” ang sonestyremøtet. Ved opptelling viste det seg at flertallet av laga ønsket ett felles møte, og flertallet av disse ønsket en lørdag i november. Styret har derfor vedtatt å ha sonestyremøte lørdag 16.november i Hollendergt 5. Vi er i gang med planlegging, og mer informasjon kommer. Send gjerne inn tips til temaer!

Styremøter 2019 Det er lokallaga vi arbeider for, så send saker/spørsmål til soneleder eller leder. Ut dette året har vi styremøter 11.juni, 28.august, 19.september, 21.oktober, 12.november og 10.desember.

Årsmøte og inspirasjonsseminar 2020 blir 14. og15.mars på Garder Kurs- og konferansesenter i Ullensaker. Flott om dere alt nå tenker ut saker dere kan sende inn til årsmøtet. På årsmøtet er det også valg – og si JA og grip muligheten om du blir spurt om å ta et verv.

Norges Bygdeungdomslags høstarrangement går av stabelen 4.-6.oktober i Frognerhallen ved idrettsanlegget til Frogner IL. Det er ”tradisjon” at lokallaga i ABK stiller opp med dugnadsinnsats på slike arrangement. NBU ønsker hjelp fra oss til salg i kiosk, lage dugnadsmat, bidra på bankettmiddagen og stille som ordens- og brannvakter. Vi sender ut egen e-post om dette. Ta en prat i styret om hva dere kan tenke dere å stille opp på. Ungdommen er framtida ☺

****************************

Kommune- og fylkestingsvalget 2019. Bygdekvinnelaget har mulighet til å påvirke! Her kan vi vise at vi er SAMFUNNSAKTØRER! 17.juli 1919 fikk ALLE i Norge stemmerett. I 2019 er det viktig at alle bruker stemmeretten! En VALGPAKKE med bl.a. informasjon, inspirasjon og forslag til leserinnlegg er sendt ut fra Norges Bygdekvinnelag. Ta tak i lokale saker, f.eks. kan kommunens planer for beredskap og jordvern være aktuelle temaer å stille spørsmål om. Andre temaer kan være miljøforurensing, håndtering av søppel/plast, likestilling, skolemat, arbeidsplasser/gründere/kvinnearbeidsplasser, inkludering av nye i bygda osv. osv. Det er veldig bra å komme med forslag til løsninger som politikerne kan bruke. Skaff dere kunnskaper og vis at dere kan temaet dere tar opp. Ta kontakt med soneleder eller leder om dere har spørsmål eller behov for hjelp. Og når valget er vel over – ja, da følger vi opp politikerne. De er våre tjenere!

TV-aksjonen 20.oktober 2019 Care – en global bistandsorganisasjon som jobber for kvinners rettigheter - har blitt tildelt TV-aksjonen 2019, og temaet er Nå er det hennes tur. Dette kan du lese om på www.blimed.no . Målgruppa og målet for aksjonen faller godt sammen med det internasjonale arbeidet i Bygdekvinnelaget – et bedre liv for sårbare kvinner og deres familie. Dersom ditt lag har lyst å samle inn penger, kan det gjøres f.eks. i forbindelse et møte eller en aktivitet dere har. I september/oktober blir det mulig å registrere seg www.blimed.no som bøssebærer om en ønsker det. Ta kontakt med Ingrid om det er spørsmål. FNs miljøverndag 5.juni – Ta gjerne opp aktuelle temaer i bygda i leserinnlegg og/eller på Facebook eller nettsidene. Her er det selvfølgelig også lov å løfte fram det positive, f.eks. om noen som gjør en innsats for å pynte eller skape gode miljøer. Men temaer som søppel, plast, uønska vekster m.m. er også aktuelt å ta opp denne dagen.

KvinnerUT – der kvinner møtes – og KvinnerUt - Mestring og Kompetanse. Informasjon er sendt fra Norges Bygdekvinnelag og ligger også på nettsidene. Her er det muligheter til å søke om midler til arbeid med begge prosjektene. Styret i Norges Bygdekvinnelag er i gang med forberedelser til behandling av strategiplan for organisasjonen for perioden 2021-2026. Generalsekretæren sendte ut e-post 10.mai der lokallagslederne blir bedt om å svare på to spørsmål. Send inn svar! Forslag til strategiplan blir sendt ut på høring til høsten.

Bli med på NBKs inspirasjonsseminar i Trondheim 8.-10. november. Tenk så flott om vi blir en stor akershusflokk der! Invester i medlemmer som vil bidra i laget og bygda! Det er lagt ut informasjon og påmeldingsskjema på www.bygdekvinnelaget.no

Årsmelding 2018 for Norges Bygdekvinnelag. Denne ligger på www.bygdekvinnelaget.no under Organisasjonsdokumenter.

Ta gjerne en kikk på lagenes nett- og FB-sider i løpet av sommeren!

Det er fint om dere minner hverandre på at dere alle er samfunnsaktører – og ”trøster” hverandre med at ingen kan gjøre alt – men alle kan gjøre noe!

OG – vær raus med ros til hverandre!

Så gjenstår for oss i fylkesstyret å ønske alle en fin og passe varm og passe våt sommer – og vi gleder oss til nye treff og aktiviteter til høsten!

Med vennlig hilsen fra oss i fylkesstyret. 

 

 

 

 

Bli medlem