Foto: Ingun M. Orderud fra Sørum Bygdekvinnelag
Foto: Ingun M. Orderud fra Sørum Bygdekvinnelag
Foto: Ingun M. Orderud fra Sørum Bygdekvinnelag
Foto: Ingun M. Orderud fra Sørum Bygdekvinnelag
Foto: Ingun M. Orderud fra Sørum Bygdekvinnelag
Foto: Ingun M. Orderud fra Sørum Bygdekvinnelag

Sommerbrev 2020

Kjære medlem i Akershus Bygdekvinnelag

Håper det er bra med deg og dine? Sommerbrevet kommer seint, men vi ville vente med å sende det ut til etter landsmøtet. Som nyvalgt leder i ABK gleder jeg meg til å ta fatt på oppgavene og til å bli bedre kjent med alle lokallaga.  Fylkesstyret er det viktige mellomleddet mellom sentralstyret og lokallaga. Vår oppgave er å inspirere, informere og holde kontakt med alle medlemmene i fylket gjennom lokallagslederne. Høsten 2019 ble Oslo Bygdekvinnelag stiftet. Vi ønsker lykke til og velkommen som nummer 23 i buketten!

Avlysning av den planlagte årsmøtehelgen var en riktig beslutning. Vi gikk glipp av levende meningsutveksling, interessante foredrag og hyggelig sosialt samvær. Men heldigvis ble årsmøtet gjennomført digitalt 14. mai ledet på en effektiv og ryddig måte av møteleder Eline Stokstad Oserud og avtroppende styreleder Ingrid Grene Henriksen.

På konstituerende styremøte 27. mai fikk Ingrid Grene Henriksen hjertelig takk for sine to år med god og inspirerende ledelse. Styrets sammensetning ble slik: Ny leder, Marit Helene Lund, Ullensaker. Nestleder Gro Johnsen, Ås. Økonomiansvarlig, Bodil Berg, Kråkstad. Sekretær Christine Eriksrud, Aurskog -Høland. Ansvarlig for KvinnerUT, Kari Fjeldstad Luke, Ullensaker. Studieleder Liv Kristin Brattum, Asker. 1. vara, Marit Stranna, Kråkstad. 2. vara, Liv Halvorsrud, Blaker. 3. vara, Torunn Kvarme Aurstad, Ullensaker.
Ingrid Grene Henriksen er prosjektleder for Gjenbruk og fellesskap mot bruk av plast. 

Landsmøtet er organisasjonens høyeste organ og ble avholdt digitalt lørdag 20. juni. Vi på Akershusbenken var så heldige å få låne egnet lokale med storskjerm på Kirkerud Gård i Hakadal hvor våre seks delegater satt samlet. Bodil Berg, Gro Johnsen, Kari Fjeldstad Luke, Kari Frank, Kari Tveit Mjønerud og Marit Helene Lund representerte ABK, og vi deltok aktivt med flere innlegg. Blant saker som ble behandlet kan nevnes at årsmeldinger og regnskap for 2018 og 2019 ble godkjent. Arbeidsplan for 2021-2022 og Norges Bygdekvinnelags strategi mot 2026 vedtatt. Ordningen med halv kontingent for medlemmer under 30 år ble vedtatt og er nå permanent. Valg av ny leder i NBK ble spennende. Det sto mellom Jorun Henriksen, Akershus og Barbara de Haan, Vestfold. Jorun Henriksen gikk av med seieren. Vi er stolte av at ny leder i Norges Bygdekvinnelag er fra Akershus og ønsker henne lykke til! Generalsekretær Cesilie Aurbakken takket avtroppende leder Ellen Krageberg, for glødende engasjement og god ledelse gjennom fire år.

Kjerringa mot strømmen-prisen gikk til May-Lis Ekstrøm Hoel, en dyktig dame fra Eidsvoll som har brukt 10 år på å skape Loftet Gardsbutikk & Kafé. Vi gratulerer henne med prisen! Gratulasjon går også til alle dere som sørget for at Akershus ble beste vervefylke i 2019 – stor takk for flott innsats!

Koronapandemien har forsinket fylkesstyrets planlegging av høstens og vårens program. Vi må fortsatt leve i usikkerhet og vet ennå ikke hvordan tiden framover vil se ut.  Men vi tenker å følge opp Tradisjonsmatskolen, KvinnerUT og Guatemala-prosjektet, prosjekt/kurs mot bruk av plast og deltagelse på Verdens matvaredag 16. oktober.  I november er planen å arrangere sonestyremøte i Oslo. Fylkesårsmøte 2021 skal planlegges i samarbeid med Kråkstad og Ås Bygdekvinnelag som er vertskap.

Koronapandemien førte til raske endringer for oss alle som ingen hadde planlagt eller forutsett. Mange tiltak og arrangementer måtte avlyses. Savnet etter å møtes fysisk har vært stort for de fleste. Noen av lokallaga har hatt styremøter etter at det ble åpnet litt opp på de strenge smittevernbestemmelsene. Det var såre godt å se hverandre igjen. Selv om nedstengningstiden har vært belastende, har den ført til nye kreative løsninger, styrket vår endringskompetanse og økt våre digitale kunnskaper.

Vi håper på det beste for høsten og gleder oss til å delta på sonemøtene.

Jeg oppfordrer alle til å følge med på Facebook og andre sosiale medier som handler om bygdekvinnelaget. Det er mye god lesing i medlemsbladet Bygdekvinner.

 

Ta godt vare på deg selv og andre, vask hendene og hold en meters avstand!

 

En riktig god sommer – lykke til videre med den viktige innsatsen for gode og levende bygder!

 

Beste hilsen fra fylkesstyret

v. Marit Helene Lund

Bli medlem