Engasjert Sosan
Engasjert Sosan
Suppe og brød
Suppe og brød
Grønnsaksmuffins
Grønnsaksmuffins
Dessert
Dessert
Gevinster
Gevinster

Sonemøter i Akershus Bygdekvinnelag i 2017

Hvert år arrangeres det fellesmøter i de fire forskjellige «sonene» i fylket. Det går på omgang å stå for disse arrangementene. Fylkesstyret deltar i varierende grad i disse møtene, men det er lokallagene som bestemmer tid, sted og program.

I Follo arrangerte Frogn Bygdekvinnelag årets møte allerede før sommerferien. Det var utendørs i vakre omgivelser på Follo museum 15. juni. Drøbak studiescene hadde en fantastisk opptreden med utdrag fra musikalen Åttemansenka. Musikalen viste at det var mange enker med store ungeflokker i seilskutetiden.

Så var det omvisning på museet ved museumsguide Marit Solli, og det var mulig å se på sommerens utstilling «på vei til nå». Etterpå var det matservering av internasjonal kvinnegruppe fra Frogn. Det var oppskrifter blant annet fra Thailand og Surinam, og maten var kjempegod!  

Nannestad Bygdekvinnelag inviterte til møte i sone 4 tirdag 29. august i den nye Kjerkestua ved Holter kirke.

Erling Hokstad leste egne dikt med inspirasjon fra oppveksten i Lesja, og han bandt dem sammen med historier og betraktninger om livet på bygda før. Temaene var høyst gjenkjennelige for dagens publikum som talte noen og tretti damer.

Bygdas eminente kantor Svein Tormod Bekkhus spilte Regndråpepreludiet på piano, og senere ledet han oss igjennom Nannestad-sangen.

Det ble servert nydelig grønnsaksuppe med brød og grønnsakmuffins etterfulgt av tilslørte bondepiker og kringle med kaffe til.

Etter kaffen var det informasjon om den pågående jakten på «tradisjonsmatskatten» ved Eva Øvren, og Bodil Berg fortalte litt mer om arbeidet i Akershus Bygdekvinnelag og Norges Bygdekvinnelag og var blant annet innom gratis skolemat, aksjon for norsk grønnsaker og prosjektet KvinnerUT. Det ble også tid til hyggelig prat før loddtrekking der de fleste gevinstene var fine produkter som damene i Nannestad hadde dyrket selv.

Gansdalen Bygdekvinnelag hadde lagt en fin ramme om møtet 12. september på den flotte og rustikke Gansvika Kro der vi fikk servert velsmakende fiskesuppe.

Per Emil Berg holdt et interessant foredrag om Fetsund lenser og bedriftens mangfoldige betydning gjennom mange år. 

Soneleder for sone 3, Ingrid Grene Henriksen, informerte om nytt fra fylkesstyret og Norges Bygdekvinnelag og var glad for innspill fra laga. Det ble utveksling av tanker og ideer bl.a. når det gjaldt "jakt" på bygdas matskatt og prosjektet KvinnerUT der et mål er samarbeid med nye i bygda. Det ble stilt spørsmål om hva sonemøtet skal og bør være, og mange var enige om at møtet heller kunne være en inspirasjonssamling. Det ville også kunne inspirere ikke-medlemmer til å bli med. Det må være et mål.

Rælingen Bygdekvinnelag ønsket velkommen til møte 20. september på Heimen Grendehus. Hoved-innslaget var prosjektleder Sosan Asgari Møllestads foredrag om den nye satsingen KvinnerUT. Prosjektet finansieres av Gjensidigestiftelsen og skal bidra til god integrering, eller inkludering, som Sosan uttrykte det, av kvinner ved å skape møteplasser utenfor hjemmet.

Eva Øvren informerte om jakten på tradisjonsmatskatten, og soneleder Jorun Henriksen fortale om andre prosjekter og satsinger i Bygdekvinnelaget.

Det var servering av suppe med rundstykker og tradisjonell sitronkake. Møtet ble avsluttet med åresalg.

 

Bli medlem