Svelesalg på Gjerdrumsdagen

Åtte medlemmer fra bygdekvinnelaget stilte på stand på Gjerdrumsdagen 2017, som ble arrangert den 10. juni.

På denne dagen var området rundt kulturhuset på Ask fylt opp av 46 stands fra bygdas foreninger, bedrifter og politiske partier.

På bygdekvinnelagets stand var det salg av sveler. De som hadde vakt på standen hadde som vanlig med svelerøre og kaffe.  Noen tok jobben med å steike sveler på takker, mens andre sto for salget. Lagets leder Anne benyttet anledningen til å spre informasjon om bygdekvinnelaget med brosjyrer og verveplakater, men fikk ikke så god respons som forventet.

Salget gikk bra, men på grunn av dårlig vær ble det ikke så godt besøk som vanlig på standen denne gangen. Mange besøkende foretrakk å være i festivalteltet, hvor det var kulturprogram.

Bli medlem