Foredragsholdere
Foredragsholdere

Tankevekkende om jordvern

Akershus Bygdekvinnelag arrangerte nylig møter om jordvern i Follo og på Romerike. I forkant stilte Bygdekvinnelaget spørsmålet «Skal vi produsere mat – eller bo på matjorda?» Kortversjonen av svaret var et klart nei til nedbygging.

Fire innledere svarte på dette spørsmålet på hver sin måte, men med noenlunde samme konklusjon på de to møtene som ble holdt på Folkvang i Frogn og på Kulturkafeen på Årnes den siste uka i oktober.

Leder i Norges Bygdekvinnelag, Ellen Krageberg, styremedlem i Akershus Bondelag og Bondelagets representant i styret i Akershus Bygdekvinnelag, Ann Kristin Knudsen og styreleder i Jordvern Oslo og Akershus, Øyvind Kjølberg deltok på begge møtene. Fylkesmannen i Oslo og Akershus var representert med landbruksdirektør Morten Ingvaldsen i Frogn og rådgiver Ståhle Bakstad på Årnes.

Det var alminnelig enighet om at en i hovedsak bør bygge på ikke-produktive arealer, men inngangen til problemstillingen var litt avhengig av rollen til den enkelte. Til sammen ga de tilhørerne en god oversikt over temaer knyttet til behov for og bruk av matjord.

På begge steder var det noen-og-tjue tilhørere som reise hjem med mer innsikt enn de hadde da de kom. Alle foredragsholderne leverte gode innlegg. De ble takket med blomster i Frogn og med boka «Mattradisjoner fra Akershus» på Årnes. På begge steder ble det servert kaffe og kaker til alle.

Bli medlem