Politikerpanel Jessheim
Politikerpanel Jessheim

Vage svar og ingen løfter på spørsmål om gratis skolemat

Ingrid Grene Henriksen, styremedlem i Akershus Bygdekvinnelag, stilte spørsmål til et topptungt panel på valgmøte på Jessheim angående gratis skolemat til grunnskoleelever. Det var vage svar, og ingen løfter!

Ingrid Grene Henriksen, styremedlem i Akershus Bygdekvinnelag og representant for vel 1000 medlemmer i 22 lokale bygdekvinnelag i Akershus, stilte spørsmål til deltakerne på valgmøte på Jessheim angående gratis skolemat til grunnskoleelever. 

Ingrid hadde følgene innledning og spørsmål:

Læring uten næring går ikke bra! Vi vet at et næringsrikt måltid gjennom skoledagen styrker evnen til å ta til seg kunnskaper. Bygdekvinnelaget mener at alle skolebarn må få et gratis måltid i løpet av skoledagen. Næring gir læring.

Spørsmålene fra Akershus Bygdekvinnelag er: 

1. Hva mener partiene om saken - gratis skolemat til alle grunnskoleelever i løpet av skoledagen? 

og 

2. Hvilke planer har partiene eventuelt for å få gjennomført en ordning slik at alle skoleelever i grunnskolen skal få et næringsrikt måltid i løpet av skoledagen?

Det var vage svar og ingen løfter over hele linja.

Bli medlem