Vedtatt årsmelding fra Akershus Bygdekvinnelag

Årsmeldingen ble godkjent på årsmøtet i Akershus Bygdekvinnelag.

Årsmøtet i Akershus Bygdekvinnelag godkjente årsmeldingen med de endringer som ble meldt om på møtet. Dette er nå rettet opp.

Årsmeldingen er et nyttig dokument til drift av lokallag. Her finner en navn og kontaktinformasjon til styrene i lokallag. Dette letter arbeidet med samarbeid på tvers av lokallag. En finner også informasjon om årsmøterullering og rullering av sone - og sonestyremøtene.  Alle lokallags årsmeldinger er kortet ned og presentert i årsmeldingen, noe som kan bidra til inspirasjon for andre lokallag.

Det er lurt å bevare den delegatene fikk på årsmøtet for egne notater. 

 

Bli medlem