Vi møtes på Blaker Skanse
Vi møtes på Blaker Skanse
Anne Mette Hjelle kommer
Anne Mette Hjelle kommer

Velkommen til et spennende Høstseminar

Lørdag 20.november er alle bygdekvinner i Distrikt Akershus velkommen til et spennende og kreativt treff på Blaker Skanse. 

VELKOMMEN TIL HØSTSEMINAR I ABK

Sted: Blaker Skanse, Skansevegen 43, 1925 BLAKER

Dato: Lørdag 20. november 2021 

Program:

09.00 Registrering og kaffe/te

09.30-10.10 Velkommen v/lokallagsleder Jorid Holmsen og omviser Svein Sandnes

10.10 Info om dagen v/ Marit H. Lund, leder i ABK

10.20 Beinstrekk og kaffe/te

10.30-11.00 Studieforbundet: Om ulike kurs og tilskudd v/Liv Skogstad Mikaelsen

11.00-12.30 «Hvem er vi – hvor vil vi?!» En kreativ gruppeprosess. Vi ser Bygdekvinnelaget fra ulike vinkler, diskuterer politisk plattform og foreslår  tiltak! v/Anne Mette Hjelle (Om AM: annemettehjelle.no)                                    

12.30-13.30 Lunsj

13.30-15.00 Kreativ gruppeprosess fortsetter v/Anne Mette Hjelle

15.00 Takk for i dag

Praktisk: Vi tar kr 100,- i inngangsbillett som bidrag til kaffemat og en bedre lunsj.                                

Det går både buss og tog til Blaker! For kjørende er det god P-plass på stedet.                                                           

Send din påmelding til Bodil Berg på epost: bb-berg@online.no - eller ring/send SMS til Bodil  på mob.: 971 69 636. NB! Påmeldingsfrist 15.11.   

Hilsen Distrikt Akershus Bygdekvinnelag v/komitéen

Bli medlem