Vi må ikke tåle så inderlig vel

- de overgrep som ikke rammer oss selv. 25.november er Den internasjonale FN-dagen for avskaffelse av vold mot kvinner og jenter. Mennesker over hele verden markerer dagen på forskjellige måter. Akershus Bygdekvinnelag og Akershus Bygdeungdomslag oppfordrer alle til alltid å være modige og stå opp for den som er utsatt for vold.

 

Bidra der vi er
Årets fredsprisvinnere, Denis Mukwege og Nadia Murad, bidrar hver på sin modige måte for å vise verden konsekvensene av grusomme overgrep mot jenter og kvinner. Vi kan også bidra der vi er. Det handler om å se og høre og tørre å gripe inn når vi oppdager at kvinner og jenter er utsatt for vold. Mange liv kunne vært reddet hvis volden hadde blitt stoppet i tide. I samtaler med venner, familie og politikere kan vi alle gjøre vårt til at flere kvinner får et bedre liv.

Samfunnsproblem
Vold mot kvinner er aldri en privatsak. Det er et stort samfunnsproblem som må forebygges og hindres gjennom endring i holdninger, økt kompetanseheving og konkrete hjelpetiltak. I følge Verdensbanken er vold mot kvinner en omfattende global helsetrussel. De fleste av oss bare hører og leser om barneekteskap, æresdrap, kjønnslemlestelse, tvangsekteskap og mishandling. For millioner av kvinner og jenter er det virkeligheten. Og det er store mørketall. Konsekvensene av vold frarøver jenter skolegang og hindrer kvinners fulle deltakelse i samfunnet. Dette har samfunnsmessige konsekvenser og utgjør et direkte hinder for et lands økonomiske, politiske og demokratiske utvikling.

Menneskerett
Det er en menneskerett å kunne våkne opp om morgenen uten frykt for vold og trusler. Likevel brytes disse rettighetene hver eneste dag og over hele verden. Hver tredje kvinne blir utsatt for seksuelle overgrep eller andre former for vold i løpet av livet. Overgrep og trakassering skjer i alle kulturer og sosiale lag mot så vel små jenter som voksne kvinner. Volden skjer i hjemmet, på gata, på arbeidsplasser og i krigene som pågår. Volden er fysisk, den er seksuell og den er psykisk. Den skjer også i den digitale verden – i dataspill.

Meld fra
Alle som opplever vold eller ser andre bli utsatt for vold, må melde fra til politiet. Hvem du er og hvor du bor skal ikke ha betydning for hvor god beskyttelse du får. Romerike Krisesenter, som er ett av flere krisesentre i landet, eies av 14 kommuner på Øvre og Nedre Romerike. Her kan kvinner som er utsatt for vold i få hjelp. Da er det en god støtte å få hjelp til å oppsøke hjelpeapparatet.

Akershus Bygdekvinnelag                                                   
Ingrid Grene Henriksen, leder                                               

Akerhus Bygdeungdomslag

Jorunn Bogstad, leder

 

Bli medlem