Styret 2018/2019
Styret 2018/2019

Om Akershus Bygdekvinnelag

Akershus Bygdekvinnelag er en ivrig gjeng som består av damer (og noen få menn) fra 22 lokallag. Fylkeslaget skal være bindeledd mellom lokallagene og Norges Bygdekvinnelag. Fylkesårsmøtet der alle lokallagene kan delta med utsendinger, velger styre og arbeidsplan for det kommende året. Møtet holdes i mars måned.

På årsmøtet i 2018 ble Ingrid Grene Henriksen valgt som leder. Kari Fjeldstad Luke  er nestleder. Bodil Berg er kasserer,Liv Kristin Brattum er studieleder og  Christine Skjellum Eriksrud er sekretær, nettside - og facebook ansvarlig..Marit Helene Lund er styremedlem og representant i Bondelagsstyret. Vi har nå ny førstevara som er Marit Stranna. Marit Helene er kontaktperson for lagene Aurskog-Høland, Gansdalen, Blaker og Sørum. Liv Kristin har lagene i Vestby, Ås, Ski, Kråkstkstad, Enebak og Frogn. Bodil  holder kontakten med Asker, Bærum, Rælingen, Lørenskog, Skedsmo og Nittedal/Hakadal. Kari samarbeider med Eidsvoll, Ullensaker, Gjerdrum, Nannestad, Nes og Østre Udnes.

Jorunn Bogstad er representat fra Akershus Bygdeungdomslag og Eli Berven er representant fra Akershus Bondelag i vårt styre. 

Kontaktinformasjon til styret: ingridgrene@gmail.com  event. telefon 470 41 870 

 

 

 

Bli medlem