Styret 2019/2020
Styret 2019/2020

Om Akershus Bygdekvinnelag

Akershus Bygdekvinnelag er en ivrig gjeng som består av damer (og noen få menn) fra 22 lokallag. Fylkeslaget skal være bindeledd mellom lokallagene og Norges Bygdekvinnelag. Fylkesårsmøtet der alle lokallagene kan delta med utsendinger, velger styre og arbeidsplan for det kommende året. Møtet holdes i mars måned.

På årsmøtet i 2019 ble Ingrid Grene Henriksen valgt som leder. Marit Helene Lund er nestleder. Bodil Berg er kasserer,Liv Kristin Brattum er studieleder og  Christine Skjellum Eriksrud er sekretær, nettside - og facebook ansvarlig..Marit Helene Lund er  representant i Bondelagsstyret. Kari F. Luke er styremedlem og vara til Akershus Bygdeungdomslag styre, hvor leder er hovedkontakten. Førstevara er Marit Stranna.

Marit Helene er kontaktperson for lagene Aurskog-Høland, Gansdalen, Blaker og Sørum.

Liv Kristin har lagene i Vestby, Ås, Ski, Kråkstkstad, Enebak og Frogn. 

Bodil  holder kontakten med Asker, Bærum, Rælingen, Lørenskog, Skedsmo og Nittedal/Hakadal.

Kari samarbeider med Eidsvoll, Ullensaker, Gjerdrum, Nannestad, Nes og Østre Udnes.

Kjersti Bogstad er representat fra Akershus Bygdeungdomslag og Eli Berven er representant fra Akershus Bondelag i vårt styre. 

Kontaktinformasjon til styret: ingridgrene@gmail.com  event. telefon 470 41 870 

 

 

 

Bli medlem