Styret 2020/2021

Om Akershus Bygdekvinnelag

Akershus Bygdekvinnelag er en ivrig gjeng som består av damer (og noen få menn) fra 23 lokallag. Fylkeslaget skal være bindeledd mellom lokallagene og Norges Bygdekvinnelag. Fylkesårsmøtet der alle lokallagene kan delta med utsendinger, velger styre og arbeidsplan for det kommende året. Møtet holdes i mars måned.

På årsmøtet i 2020 ble Marit Helene Lund valgt som leder. Gro Johnsen er nestleder. Bodil Berg er kasserer,Liv Kristin Brattum er studieleder og  Christine Skjellum Eriksrud er sekretær, nettside - og facebook ansvarlig..Marit Helene Lund er  representant i Bondelagsstyret. Kari F. Luke er styremedlem og representant til  Akershus Bygdeungdomslag styre. Førstevara er Marit Stranna.

Gro er kontaktperson for lagene Aurskog-Høland, Gansdalen, Blaker og Sørum.

Liv Kristin har lagene i Vestby, Ås, Ski, Kråkstkstad, Enebak og Frogn. 

Bodil  holder kontakten med Asker, Bærum, Rælingen, Lørenskog, Skedsmo og Nittedal/Hakadal.

Kari samarbeider med Eidsvoll, Ullensaker, Gjerdrum, Nannestad, Nes og Østre Udnes.

Kjersti Bogstad er representat fra Akershus Bygdeungdomslag og Eli Berven er representant fra Akershus Bondelag i vårt styre. 

Kontaktinformasjon til styret pr. telefon Marit Helene Lund: 928 90 372 

 

 

 

Bli medlem