Velkommen til årsmøtet. Sigrid Hals, Frøydis Løkensgård, Else Hval og Helga Wetterhus
Velkommen med kaffi og rundstykke.
Velkommen med kaffi og rundstykke.
Velkomstkomité
Styret for 2018, Else Hval, Marit Stevning, Frøydis Løkensgård, Leiar Sølvi Jødal, Helga Wetterhus, Inger Margrethe Medhus
Sølvi ønsker velkommen.
Ole Gunnar på Klækken hotell ønsker velkommen og fortel om hotellet si historie.
Ordførar Per Berger i Hole og ordførar Kjell B. Hansen i Ringerike ønsker velkommen.
Vertinner og ordførarar
Tidlegare overingeniør i Statens Vegvesen Sidsel Sandelien heldt foredrag,
Ein liten kvil før middag.
Underhaldning, kulturskulen, Big Band Bullis
Kveldens meny
Først var det kamskjell på blomkålkrem, og her herleg lammeskank
Nydeleg dessert.
Festlyd
Festlyd
Festlyd
Festlyd
Festlyd
Festlyd
Festlyd
Festlyd
Sølvi ønsker velkommen på årsmøtedagen
Ellen Krageberg frå NBK
Eryk Oskar Swiergon frå BBU. Petter Bøe Hørtvedt var også med frå BBU
May Britt Dannemark leia oss godt gjennom årsmøtet.
Takk til alle som leverte flotte gevinstar! Her er eit utval.
Styret for 2019. Frå v.: Marit Stevning, Tonje Myre, Aud Teigen Gjerde, Frøydis Løkensgård, Eva Daler og leiar Sølvi Jødal.

ÅRSMØTE 2019 på Klækken hotell, 29-30.mars

Lite tekst, men referat frå årsmøtet blir lagt ut på heimesida til BBK under referat. Bileta fortel mykje her. Takk for fint årsmøte. Vi ønsker det nye styret lykke til med arbeid vidare i 2019!

Inger Margrethe Medhus

Bli medlem