Kvinnene i Guatemala
Kvinnene i Guatemala
kvinnene i Guatemala
kvinnene i Guatemala
kvinnene i Guatemala
kvinnene i Guatemala
kvinnene i Guatemala
kvinnene i Guatemala

Kvinnene i Guatemala

Guatemala i Mellom-Amerika ligger nær verdenstoppen når det gjelder vold mot kvinner. Bygdekvinnelagets internasjonale engasjement støtter et bistandsprosjekt i området Huehuetenango. For å bedre kvinnenes kår i dette jordbruksområdet har NBK gått sammen med Utviklingsfondet. Det satses på å hjelpe dem med utdanning og gi dem mulighet for økonomisk selvstendighet. Bygdekvinnene i Guatemala etablerer kvinnegrupper og kaffekooperativer. Der får kvinnene ny kunnskap, bygger selvtillit og lærer av hverandre. Dette gjør at de sammen kan stå opp mot volden, og at de etter hvert får mere respekt gjennom at de lykkes med prosjektene sine.

Det drikkes ganske mye kaffe i Norge. For en tid siden reiste en gruppe småbønder fra Guatemala til Trondheim for å promotere kaffen de dyrker. Kaffehuset Kjeldsberg kjøpte 50 sekker av dem til en høyere pris enn de ville fått hjemme. Rema 1000 tok det inn i sine hyller. – På den måten kan norske kaffedrikkere støtte prosjektet ved å ta seg en kopp kaffe.

Bli medlem