NORSKE VEIKANTER - EN VIKTIG NATURRESSURS

Av: Åse Søyland

 

 

For noen år siden ble det satset på å rydde veikantene for at det skulle bli bedre oversikt i forhold til elgpåkjørsler. Det ble ryddigere langs veiene, og bedre oversikt, selv om det nok kunne vært ryddet vekk litt mer skog. Den står litt tett på enda mange steder.

Imidlertid skjedde det noe som jeg tror ikke var tilsiktet, nemlig at veikantene nå ble helt grønne og kortklipte hele sommeren. Dette kommer av at veikantene blir slått hele 2 ganger noe som er helt unødvendig og kostnadskrevende. Vi trenger ikke så kortklipte veikanter for å se elgen eller rådyret som kommer byksende. Og det vi ikke ser lenger er de fargeglade veikantene vi hadde før i tiden, for de er klipt vekk.

Det var geiterams(rød), mjødurt (hvit og som lukter av honning) kløver, nydelige hvitbladtistler, prestekrager osv. Det var det vakreste fargehav å se til. Nye generasjoner vet ikke om dem nesten for disse er mye sjeldnere å se.

Veikantene utgjør et stort areal og var et kjempe matfat for insekter, bier og sommerfugler.

Er dette nødvendig? Er dette økonomisk? Nei, dette blir helt feil. Insektmengden

er gått ned med 75% i Europa og USA. Biene kjemper for å overleve. Matsikkerheten i verden er truet pga. av dette.

Hvis vi slår veikantene om høsten og ikke om våren (altså bare en gang i året)

vil vi kunne dra nytte av sommerblomstringen og floraen vil så seg selv videre til neste år.  Trær og busker vil bli klipt vekk om høsten og elg og bilister blir ikke truet noe mer enn før.

I andre land vi kan sammenligne oss med f.eks. Nederland, tar de nå i bruk så mye areal som mulig for å fremme insektenes og bienes spiskammer.

La oss gjøre det samme og la oss igjen få nyte de vakre fargene langs norske landeveier.  For et syn det var før.  Et skikkelig varemerke slik som fjordene våre.

 

Hole Bygdekvinnelag

v/Sølvi Jødal

Bli medlem