Sølvi
Distriktsleder

Viktig melding fra

Digitalt Distriktsledersamling på Zoom i regi av NBK, søndag, 27. sept. og lørdag 3. okt. 2020

Jeg har i dag 3. oktober avsluttet 2. dag med «Distriktsledersamling i NBK.  Ledelsen i NBK var samlet i Landbrukets hus i Oslo. Møtet foregikk på ZOOM. 

Som dere ser av tidspunkt er det to forskjellige datoer i overskriften.  27. sept. fra kl. 08.00 - 14.00, og i dag 3.okt. fra kl. 12.00 til kl. 17.00.

Jeg fikk dessverre datateknisk problemer 26. sept. og fikk ikke deltatt. Derfor ønsket jeg å delta lørdag uken etter, altså i dag 3. okt.

 

På Landsmøtet 20. juni 2020 ble det bestemt at Fylkesleder-samlinger nå heter Distriktsledersamling. Ordet distriktsledersamling var ikke helt innarbeid hos oss alle enda.

 

Grunnet Covid-19 og slik situasjonen i Oslo utviklet seg, valgte NBK å dele inn distrikts-samlingen i to omganger.  Helgen 26.- 27. sept.  og helgen 2.- 3. okt.  Jeg valgte 1. alternativ.

 

Men situasjonen i Oslo forverret seg ytterligere og smitten økte dramatisk.

 

Jeg, og flere med meg, meldte avbud til samlingen i Oslo. Heldigvis tok NBK ansvar.

På grunn av den nye smittesituasjonen i Oslo bestemte NBK å avlyse det fysiske møtet hvor vi alle var samlet.  De tok avgjørelsen for gjennomføring av møtet Digitalt på «ZOOM».

 

Møter blir annerledes når vi må ta det digitalt. Det er ikke alltid like lett å både lytte, se og skrive notater samtidig. Ei heller er det ikke lett å få sagt det en har på hjertet på rett tidspunkt.

------

 

Vår nye leder Jorun Henriksen innledet Zoom møtet begge dager. Hun var

dyktig, klar og tydelig, og får God karakter av meg. Hun er en fin arvtager etter Ellen Krageberg.

 

Generalsekretær i Norges Bygdekvinnelag Cesilie Aurbakken var ordstyrer.

Hun får med seg alt som blir sagt. Hun følger opp og kommenterer og stiller saklige spørsmål til de forskjellige personer som holdt  innlegg.

 --------

Verdens matvaredag 16. oktober er helt i tråd med aksjonen «Bruk hele dyret»

Matskribent, forfatter og styremedlem i Oslo Bygdekvinnelag Yngve Ekern holdt et godt gjennomført innlegg om temaet, og han fikk frem viktigheten av å ta i bruk hele dyret.

Lungemos, nyrer og annen innmat er på vei inn i det norske kjøkken igjen, etter å ha vært litt glemt i en del år.

Mange lokallag har tatt frem sin kreativitet for å gjennomføre aksjonen denne dagen. Mange har valgt gjennomføring på utearenaer. All ære til de lokallag som har fått det til og valgt å gjennomføre aksjonen.

-------

Astrid Lund Folkvord, styremedlem og prosjektleder i Rogaland Bygdekvinnelag snakket om prosjektet «Bygdekvinner deler matgleder» Prosjektet fikk innvilget en sum penger fra Sparebankstiftelsen. Hun skildret prosessen fra søknad til et ferdig resultat.  Prosjektet har skapt stort engasjement blant de yngre. Hun gir gjerne råd og veiledning i hvordan de gikk frem og satte i gang det hele.

-------

Bjørg Scultz hadde innlegg med praktisk informasjon om Studieforbundet kultur og tradisjon. Lokallag oppfordres til å ta kontakt og søke pengestøtte til kurs og kursvirksomhet. Hun oppfordret oss alle til å sette oss inn i mulighetene som «Det nye Studieforbundet» gir, og hva det kan tilby lokallag.  Hva med et bunadskurs f.eks?

-------

Styremedlem Kari Frank (vara) i NBK. Psykologspesialist og leder i Nittedal og Hakadal BK snakket om frivillighet i corona-tiden. Tema: Frivillighet i koronatid – å stå samlet i krise.  Hun poengterte hvor viktig det er at vi medlemmer ikke lar oss knekke av Covid-19 viruset, men hele tiden tenker positivt at dette skal vi klare å komme oss gjennom. Stikkord til ettertanke som vi kan ta med oss:

 • Ta vare på din bygdesøster.
 • Oppsøk eldre medlemmer og spør hvordan de har det.
 • Kvinner rammes oftere av demens enn menn. Ta vare på disse.

Kari Frank sitt innlegg ble tatt opp på video, og dersom hun gir tillatelse til det, ønsker distriktsledere at denne video blir sendt til alle lokallagsledere.  Hjelp til selvhjelp for lokallag som trenger pågangsmot til å jobbe videre.

-------

Cesilie Aurbakken tok for seg årsmøter i lokallag, som i flg. vedtekter skal gjennomføres innen utgangen av oktober 2020.

 NBK hadde fått flere henvendelser fra lokallag som ikke ønsker å gjennomføre årsmøter i år.

Hun har full forståelse for at noen lokallag er engstelige for å gjennomføre årsmøter i år grunnet Covid-19. 

Og til dette svarte hun følgende:

I spesielle tilfeller kan lokallag få dispensasjon til å gjennomføre årsmøter innen 31.12.20. Dette må det søkes om. Men, alle lokallag må gjennomføre årsmøter innen 2020.

Enkelt å avvikle årsmøte.

Når alle papirer som skal legges frem til et årsmøte er klare, er det ikke så vanskelig å innhente fullmakt fra medlemmer.   De kan gi sitt samtykke om de er enig eller uenig i valgkomiteens forslag til kandidater til styret og komiteer. Selvsagt medfører dette litt ekstra arbeid, men det er ikke uoverkommelig. Vi må alle gjøre vårt beste i disse tider og gjøre en innsats.

 

Tips til hvordan tilpasse oss Covid 19?

 • Vi må være inspiratorer overfor medlemmer
 • Legge veileder til grunn for aktivitet – tilpasse lokalt.
 • Dele og spre gode eksempler på tilpasset aktivitet, her er det bare fantasien som gjelder.
 • Møteform?
 • Årsmøter i lokallaget.

DENNE SITUASJONEN KREVER LITT EKSTRA AV OSS ALLE

 

Nytt fra NBK som vil komme snart……….

 • Fylkeslag og lokallag får tilgang til å redigere personopplysninger (adresse, e-post og telefon) for sitt lokallag og fylkeslag.
 • Automatisk beskjed via medlemsregister til lokallagsleder ved utmelding.
 • Tillitsvalgte i lokallag og fylkeslag kan melde medlemmer direkte inn i medlemsregisteret
 • Etiketter til lokallag og fylkeslag kommer.

 

Vennlig hilsen Distriktsleder i Buskerud      Sølvi Jødal

Bli medlem