Leder i Norges Bygdekvinnelag, Ellen Krageberg

Å være tilitsvalgt

Ellen Kragebergs betraktninger om å være tilitsvalgt:

Å være tilitsvalgt - en glede – noe å vokse på.

Du har valgt å bli med i en av Norges over 80 000 lag og foreninger, og kanskje har du hoppet ut i det og takket ja til ditt første tillitsverv. Eller du er av de som har hatt mange forskjellige verv – i mange mange år. Du tilhører da de 64%  av befolkningen som deltar i frivillig arbeid. Den frivillige innsatsen i Norge tilsvarer 115 000 årsverk, så føl deg som en del av flokken.  I Norges Bygdekvinnelag har vi over 400 lokallag, og kanskje så mye som 2500 verv og roller å fylle.  Det gjør at vi er en solid gjeng med aktive kvinner ute i distriktene, som gjerne vil gjøre en jobb for bygda og bygdekvinnelaget.

 

Jeg er takknemlig for at dere stiller opp. Bygdekvinnelaget er helt avhengige av at folk tar ansvar og stiller opp som ressurspersoner. Om vi ikke har med oss damer som vil gjøre en jobb, så går det ikke rundt. Derfor er jeg også takknemlig for at det å være tillitsvalgt i bygdekvinnelaget kan oppleves som meningsfylt og positivt. Det gjør at vi som stiller opp føler at vi får noe tilbake.

 

For egen del har jeg nå hoppet ut i en av de største utfordringene. Å være leder. Å være nyvalgt leder er spennende. Nye utfordringer kommer rundt hver sving, og jeg befinner meg til stadighet i situasjoner der jeg bare må velge å kaste meg ut i det ukjente. Noen ganger har jeg erfaringer som gjør at det nye går lett - og andre ganger må jeg bare tenke at jeg lærer mens jeg går. Å lære nye ting er en av de gledene jeg tenker alle vi som tillitsvalgte kjenner på, og som gjør at det er spennende å ta på seg verv. Jeg håper dere alle har gleden av å kjenne på denne mestringen i ny og ne.

 

Når vi undersøker hvorfor folk velger å ta på seg oppgaven som tillitsvalgt så er nettopp det med opplevelser og mestring noe av det som mange mener er viktig. Frivillige motiveres særlig av å kunne lære noe, samt å handle i tråd med sine verdier. Forskning viser at vi har mange forskjellige motiver for å drive frivillighet, også i bygdekvinnelaget.  Det handler om å oppleve selvaktelse og følelsen av å være betydningsfull. Det handler om å skaffe seg fortrinn på arbeidsmarkedet, det handler om sosiale argumenter, læringsmuligheter og verdibegrunnelser som at du føler tilhørighet med de grunnleggende verdier innad i organisasjonen.

 

«Fra en undersøkelse hos senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor»

Selvaktelsesbegrunnelser:

-- «Jeg føler meg betydningsfull når jeg arbeider frivillig»

-- «Som frivillig blir jeg mer fornøyd med meg selv»
 

Arbeidsmarkedsbegrunnelser:

-- «Det er bra å ha en attest på at man har jobbet som frivillig»

-- «Jeg kan få kontakter som kanhjelpe meg i arbeidslivet»
 

Sosiale begrunnelser

-- «Folk som står meg nær har oppfordret meg til å arbeide frivillig»

-- «Jeg har venner som arbeider som frivillige»

-- «Føler sterke forventninger fra folk rundt meg om å bidra/ Jeg

føler et sosialt press for å delta»
 

Læringsbegrunnelser

-- «Jeg kan lære mer om det jeg arbeider for»

-- «Som frivillig lærer jeg noe gjennom praktisk erfaring»

 

Verdibegrunnelser

-- «Jeg kan gjøre noe konkret for saker som opptar meg»

-- «Som frivillig viser jeg medfølelse med dem som har det verre enn meg»

 

Jeg håper at du finner igjen mange av dine egne gode argumenter for å stille opp som tillitsvalgt i denne lange listen. For når vi gjør mye bra for bygdekvinnelaget, så skal det også komme mye tilbake til oss. Sørg også for selv å minne deg på disse grunnene i ny og ne så du ikke mister de gode tingene av syne. Og så kan jeg tenke meg å si et lite sluttord.

 

Husk å ha det moro! Vi driver med frivillighet- og her hører humor og glede med.

 

Kos dere i bygdekvinnelaget i høst. Og så møtes vi kanskje  på et arrangement eller to?

 

Hjertelig hilsen

Ellen Krageberg

Leder, Norges Bygdekvinnelag. 

Bli medlem