Foto: Narumshyttene.no

Halvårsprogram i Romedal Bygdekvinnelag

Romedal Bygdekvinnelag har laget et flott program for kommende halvår. Aktive og spreke bygdkvinner - det vil Norge ha!!

Se vedlagte program for inspirasjon og glede!

Bli medlem