F.v. stående: Merete Løkken, Målfrid Øvergård, Marianne Rundgren, Aud Ragnhild Voll, Solveig Nordvang. F.v. sittende: Inger Marie Negård, Sanna Røhr

Om styret

Fylkestyret i Hedmark Bygdekvinnelag

Kontaktinfo:

Leder: Sanna Røhr, 2384 Brumunddal, tlf. 41279133 E-post: jaakkolasanna@hotmail.com

Nestleder: Marianne Rundgren, 2230 Skotterud, Tlf. 95906249. E-post: marianne.rundgren@gmail.com

Styremedlem: Aud Ragnhild Voll, 2580 Folldal, Tlf. 90123565 E-post: audrvoll@live.no

Styremedlem: Merete Løkken, 2365 Åsmarka, Tlf. 92090941. 

Styremedlem: Målfrid Øvergård, 2420 Trysil, Tlf. 91540570.

Styremedlem: Inger Marie Negård, 2510 Tylldalen. Tlf. 95071137. E-post: ingermarienegard@gmail.com

Hedmark Bygdeungdomslag:

Hedmark Bondelag: Lars Opsal jr,  2385 Brumunddal Tlf. 95991491. E-post: lars.opsal@bbnett.no

 

Bli medlem