BYGDEKVINNESTREIF PÅ BJØRGUM

Tidspunkt: 
Lørdag, 29. februar 2020 - 11:00
Sted: 
SOLHEIM PÅ BJØRGUM

29.

Feb

TEMA MATTRADISJONAR OG ANNA RELATERT TIL MAT

Vår første streif i år 2020

Bjørgum Bygdekvinnelag ynskjer oss velkomne til
Solheim Ungdomshus laurdag 29.februar

DAGENS PROGRAM:
KL.11.00 VELKOMEN VED BJØRGUM BYGDEKVINNELAG OG HORDALAND
BYGDEKVINNELAG.
KL.11.20 FLOR – klesdesign for kvinner i landbruk og fritid,
VED KRISTIN LEMME- designer og eigar
Kl.12.00 Bjørgum Bygdekvinnelag fortel om sitt
arbeid med mattradisjon og anna gjennom året
2019..
Det vert høve å handla både hos FLOR og boka hos Bjørgum
Bygdekvinnelag.
KL.12.45 Matpause med norske smaker,
TRADISJONSMAT FOR VIDEREKOMNE.
KL.14.00 Terje Eide presenterer GRISAGUTANE, ein kara-klubb som aler gris til
eige bruk og lagar til arrangement rundt det. Dei har samarbeidd med Bjørgum
Bkl. Terje vil også visa film.
Kl.14.30 Andrea, som har deltatt i Norske talentar vil lesa dikt og syngja ilag
med Amalie.
KL.15.00 Nytt frå Hordaland Bygdekvinnelag og Norges Bygdekvinnelag
Det vert tid til myldring og diskusjonar gjennom dagen også.
KL.15.45 VEL HEIM

Påmelding innan 20.februar til :
Liv Spilde Bjørgum Bkl livspi@online.no tlf: 975 33 364 eller
Åsa Gunnarsdottir, Hordaland Bkl, asa.gunnarsdottir@ulvik.org tlf: 95262096

KOR HELD ME TIL: SOLHEIM UNGDOMSSHUS- BJØRGUM
ADRESSE: Tymbrålen 21, 5709 Voss . Om ein følger riksveg 13 skal ein svinga
av ved skiltet ”Opeland”. Ca 1mil frå Voss sentrum mot Hardanger. Og ca 1km
frå der gangbrua går over vegen om ein kjem frå Hardanger.

PRIS på streifen:
KR. 150.- FOR MEDLEMAR
KR. 200.- FOR IKKJE MEDLEMAR
KR. 50,- FOR DEI UNDER 30 ÅR.
Flott med betaling på førehand på konto nr: 3546 30 41898.
Også mogleg å betala ved inngangen med penger eller med VIPPS.

KOM OG NYT SAMVÆRET MED BYGDEKVINNER

FRÅ HEILE HORDALAND

BYGDEKVINNELAGET MØTEPLASS FOR AKTIVE KVINNER

 

Bli medlem