Bjørg Strømme .Leder i HBK
Styret i HBK. Hagny, Asa , Bjørg, Liv Solfrid. Esther. Brita var ikke tilstede
Brita Dagestad Bjørke . Nestleder i HBK

Hordaland Bygdekvinnelag 2018 - 2019

Bygdekvinnelaget møteplass for aktive kvinner

NYTT STYRE I  HBK  FOR  2018 -19

 

Verv 2018 /2019 Navn

Leiar .............................................Bjørg Strømme                    bjstroe@online.no

Nestleiar .......................................Brita Dagestad Bjørke         brita@stabburetbakeri.no

Kasserar................................ .......Liv Solfrid Lono                   livlono@online.no              

Skriver/sekretær............................Àsa Gunnarsdottir               asa.gunnarsdottir@ulvik.org

Styremedlem..................................Esther Falk                         esther.lundshagen@outlook.com

Hordaland Bygdeungd HBU .........Guro Jordalen Hereid

Hordaland Bondelag til HBK.......... Lars Bøe

1.Vara............................................Hagny Flatabø                     hagf@online.no

2. Ingebjørg Winjum

3.Else Lothe

HBK til Hordaland Bondelag

Bjørg Strømme

 

HBK kontakt til  HUB

Brita Dagastad Bjørke

Studieleder

Esther Falk

Studieforbundet Næring og samfunn

Esther Falk

 

 

Arbeidsutvalg: Bjørg Strømme, Brita Dagestad Bjørge,  Asa Gunnarsdottir

Medlemsverving Alle representantar i Styret

Representant til HBU Brita D. Bjørke

Representant til  Hordaland Bondelag   Bjørg Strømme

 

Kontakt : bjstroe@online.no

Tlf: 48135758

 

 

 

 

Bli medlem