BYGDEKVINNEUKA

BYGDEKVINNEUKA 2020

VEL OVERSTÅTT SOMMAR GODE BYGDEKVINNER.

ME OPPMODAR ALLE I HORDALAND OM OG TA DEL I BYGDEKVINNEUKA 2020

 

DE HAR MOTTATT INFORMASJON FRÅ HBK.

 

TA KONTAKT OM ME KAN VERE BEHJELPELEGE MED NOKO

 

Helsing 

Brita 

Bli medlem