Bygdekvinnestreifen 1.okt,Foto Bjørg S
Smaksprøver på Ville Vekster. Foto Bjørg S
Ellen på besøk. Foto Bjørg S.
Matfestivalen i Bergen .Foto Bjørg S.
Matfestivalen i Bergen .Foto Bjørg S.
NBK sitt årsmøte juni .16 foto mitt
Bygdekvinner i England ,Foto Bjørg

Om Hordaland Bygdekvinnelag

Litt on Hordaland Bygdekvinnelag

 

Hordaland Bygdekvinnelag

Om oss :

Vi har en grei arbeidsplan , et årshjul .

Arbeidsplanen er for styremøter og andre aktiviteter som vi  arbeider  med i løpet av året. Vårt arbeidsår er fra mars 2016 til april 2017. Vi følger årsmøtet.  Styremøtene  har vi på forskjellige plasser i  fylket , som Voss . Øystese  og  i Fana, på Hordaland Bondekontor .  Vi har ettermiddagsmøter fra kl. 15.30 til kl.19. 30  .

MØTER :Tilsammen har vi fem styremøter + et telefonmøte , et pakkemøte og årsmøtet. I tillegg har vi en ringerunde rundt til lokallagene våre.

Det som før het Regionsmøte    ble forandret til Bygdekvinnestreif.  Det arrangeres to Bygdekvinnestreifer for året, et i februar og et i slutten av sept.

Bygdekvinnestreifene våre er virkelig populære. Mange bygdekvinner samles til  innholdsrikt program og god mat.  Lokallaget er den tekniske arrangøren. På streifen er det et TEMA,  f. eks. «Ville Vekster», «Nytt fra lokallag» og «Nytt fra fylkesstyret». Vi har og en hovedtaler, og en av bygdekvinnene fra sentralstyret i NBK kommer .  Bygdekvinnene liker å treffes , og ekstra hyggelig er det når de får en prat med   leder i NBK, Ellen Krageberg.

 

Hordaland Bygdekvinnelg  2017

Aktiviteter sammen med lokallag

  • Kontaktinformasjon dersom du lurer på noe: Ring  tlf 48135758 ./  mail til : bjstroe@online.no

Januar  21.  Kursene  for lokallagsstyrene i Hordaland

                                 Kurs : Nettside – kurs  med Helle Berger.

                                 Kurs :Organisasjonsskurs  med Astrid Seime.

                                 Sted: Hordamuseet på Stend i Fana

 

Februar 18.  Bygdekvinnestreif sammen med Øystese Bygdekvinnelag

                             Sylfest Lomheim kommer. Kommer du?

 

Mars 31. -April 1.  Hordaland Bygdekvinnelag Årsmøte i Kinsarvik

 

Juni 9. -10. Kurs i VilleVekster

                         Skare Bygdekvinnelag  og Stord Bygdekvinnelag er gode medarrangører

                                 

                                          Sommerferie !

 

 

 

Bli medlem