Farm konferanse på Giske 2019

Innovasjonskonferansen for landbruket

Vi blir stadig flere – og vi må alle ha mat på tallerkenen. Og maten skal gjerne være norsk. FARM skal forsøke å gi svar på mange av de viktige spørsmålene for landbruksnæringen, men kanskje aller mest skal konferansen være en møteplass som kobler ideer sammen, skaper innovasjon og starter prosesser som kan gi matnyttige resultater.

Under FARM 2019 har vi fokus på dataflyt, næringssirkulasjon og nye salgskanaler. 

Farm 2019

 

Mimiro var til stede og snakket om bærekraftig matproduksjon.

En bærekraftig matproduksjon er en utvikling som bidrar til bedre ressurseffektivitet, robusthet for å sikre sysselsetting, sosial likhet og ansvarlig landbruk., samt produksjonssystemer som gir høy matsikkerhet og riktig ernæring for alle, nå og i fremtiden.

Jordbruket digitaliseres-automatisk dataregistrering, gir muligheter for gode prognoser og økt mulighet for optimalisering av produksjonen.

Teknologi og data vil bli ytterligere integrert, så hvordan kan vi utnytte disse mulighetene?

En felles plattform vil være viktig for å bygge fremtidig konkurranse kraft.

Et spørsmål er : hvem skal i fremtiden forvalte bondens data?

Agrilog

Her ble det  snakket også om Web appen Agrilog

Her loggfører bonden alt en gjør og vil dermed få full kontroll over arbeidet på gården.

Diskusjon

Mimiro, Agrilog og en bonde fra Vigra (Høybakk) var i panelet

Her ble det diskusjon og spørsmål angående  data i landbruket. Høybakk var ikke helt fornøyd med Agrilog, mener ho må bruke flere kalendere fortsatt for å holde orden på driften. Dette mener Agrilog ikke er nødvendig, må bare lære seg å bruke appen fullt ut.

 

Begrensinger og farer med sirkulær bio økonomi

Kan bidra til videre kommodifisering av felles naturressurser (vann, luft, jord, DNA)

Utviklingen må skje på naturens sine premisser ellers kan det komme på bekostning av  økosystemtjenester- bør heller avlaste enn belaste økosystemet

Vi er avhengig av intensivering av produksjon og det krever store inputs.

Det er alt for stor fokus på teknologi og ikke nok på biologiske løsninger, eller mennesker.

Kan bidra til økt konsentrasjon av makt og kunnskap.

Risiko for bioakkumulering av skadelige stoffer.

Vi må begynne å tenke litt tilbake på gammeldags blå/grønt samarbeid

 

NORSØK ledet en arbeidspakke om å utnytte restråstoff til for, gjødsel og energi.

Vi kaster 50% av maten som produseres

Dette tallet ønsker det å gjøres noe med, bidra til å redusere det og øke industriens verdiskapning gjennom innovasjon. (nye produkt, bedre produksjons metoder, bedre utnyttelse)

Restråstoffer de undersøkte i CYCLE og oppfølgingsprosjektene høne og socarpo

-eggeskall-bra for jordforbedring og for (800 tonn Eggeskall er tilgjengelig hos Norilia)

Det blir også forsket på bruk av eggehinner til å få kroniske sår til å gro. Selve eggeskallet blir til dyrefor, spes kjæledyr.

-fjær fra kylling. Bra proteinfor til laks

-Usorterte poteter og grønnsaker: Helsekost til smågris

-Olje fra rester etter utbeining av kylling og slakta verpehøner, kan gi utmerket matolje

Proteinpulver og et sediment som er en ypperlig gjødsel.

 

En gryende trend er

REKO RINGEN, BONDENS MARKED, MATFESTIVALER

Reko ringen er et mat nettverk som er på FB ( starta i Finnland 2013, Norge 2017)

Bli medlem