Nytt frå styret

Styret for 2019

Leiar :          Solveig LInge Stakkestad       

Nestleiar :   Bjørg Kleppe

Kasserar :      Nelly Ytterli    

Skrivar  :       Sunneva Linge (1. vara)   

Studieleiar :     Mette Marie Døving    

Styremedlem:  Kristin Alstadsæter

Vara: 1. vara -   Sunneva Linge  -   2018 -2019 

           2. vara -    Eva Bergdahl Muribø    2018 - 2019 - attval 

           3. vara -  Mette Natland  Valdal   -  2018  - 2019

           4. vara -  Else Rødal    -  2018 - 2019

Revisorar: Kristin V. Hjelme  og Mette Valdal  

Heimeside : Judith G. Krogh   - attval

Nyføddgåve: Randi Hole Heggen og Eva Hansen

Sansehage: Judith G. Krogh og Else Rødal

Kafegruppe:   Vigdis D. Mork ( leiar), Eva Hansen , Else Rødal, Inger Sissel Berdal, May Berli.

Tur- og aktivitetsgruppe:  Brita Relling ( leiar),  Mette Valdal, Kristin Alstadsæter, Wenke Sylju.

Syng med oss:     Astrid Bakke Andersen

Valnemnd:

                    Inger Sandnes         2018 - 2019

                    Kristin Alstadsæter  2017 -  2020

                    Turid Aspehjell   -  2019 - 2021

 

Styret for 2017 - 2018

Leiar                    Mette Marie Døving

Nestleiar            Bjørg S. Kleppe

Kasserar              Solveig L. Stakkestad

Skrivar                 Sunneva Linge

Studieleiar          Solveig Linge Stakkestad

Styremedlem: Kristin Alstadsæter

Vara: 1. vara -   Nelly Ytterli   2017  -  2018

           2. vara -    Eva Muribø  2017 - 2018

           3. vara -  Mette Valdal  2017 - 2018

           4. vara - Astrid Bakke Andersen       attval

Revisorar: Kristin V. Hjelme  og Mette Valdal    - 2016 - 2017 - attval

Heimeside : Judith G. Krogh   - attval

Nyføddgåve: Randi Hole Heggen og Eva Hansen

Sansehage: Judith G. Krogh og Else Rødal

Kafegruppe: Vigdis D. Mork ( leiar), Eva Hansen , Else Rødal, Inger Sissel Berdal, Bodil Døving.

Tur- og aktivitetsgruppe: Mette Valdal, Brita Relling , Nelly og Solveig

Valnemnd: Judith G. Krogh   2015 - 2018

                    Nelly Ytterli         2016 - 2019

                    Kristin Alstadsæter  2017 - 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.

okt

Valldal Bygdekvinnelag
Bli medlem