Fylkesårsmøte 2020

Tidspunkt: 
Torsdag, 2. april 2020 - 19:00
Sted: 
Skype eller telefon

02.

Apr

Det er sendt fornyet innkalling til lederne i lokallagene, Trøndelag Bondelag og Nord-Trøndelag Bygdeungdomslag. 

Bli medlem