Kontaktinformasjon til Nord Trøndelag Bygdekvinnelag

   Nord Trøndelag Bygdekvinnelag

   v/Line Klausen

   Moavegen 48

   7750 Namdalseid

   Tlf 990 02 970

   Epost: lin-kla@online.no

 

Bli medlem