Elin Bjørnstad ny fylkesleder

Elin Bjørnstad fra Skogn ble på fylkesårsmøtet 16. mars valgt til ny leder. Med seg i styret har hun Anne Irene Myhr, Sparbu, Lene Leira, Inderøy og Monica Sæther fra Ogndal. Line Klausen ble takket for sin innsats for Nord-Trøndelag Bygdekvinnelag gjennom mange år.

Elin Bjørnstad leder til daglig integreringsarbeidet i Frosta kommune. Hun bor på gård i Skogn, er gift med Frode og har to barn. Elin er utdannet lærer, har arbeidet i 4H og vært leder av Norges Bygdeungdomslag. Identiteten og tilknytningen vår er til det stedet vi bor. Bygdekvinnelaget skal derfor være det naturlige førstevalget for å finne sosialt fellesskap, faglig utvikling og som et virkemiddel for utvikle levende bygder, sier Elin. Fylkesstyret skal først og fremst inspirere de lokale bygdekvinnelagene, være en støttespiller, lytte og bidra med gode råd på veien videre.

På fylkesårsmøtet orienterte Ingrid Landmark fra Norges Bygdekvinnelag om tradisjonsmatskolen. Følg med på nettstedet for inspirasjon til kurs og oppskrifter.

Liv Grøtte fra Selbu er nestleder i Norges Bygdekvinnelag. Hun innledet om regionalisering og hvordan det påvirker organiseringen, Kvinner Ut og andre aktuelle organisasjonssaker.

 

Bli medlem