Innkalling til årsmøte i Nord-Trøndelag Bygdekvinnelag

Det innkalles til årsmøte i Nord-Trøndelag Bygdekvinnelag fredag 20. og lørdag 21. mars 2020.

Til

Lokallaga i Nord-Trøndelag Bygdekvinnelag

Trøndelag Bondelag

Nord-Trøndelag Bygdeungdomslag

 

Innkalling til årsmøtet i Nord Trøndelag Bygdekvinnelag 2020

Det blir med dette kalt inn til årsmøte i Nord Trøndelag bygdekvinnelag på 20.-21. mars på Thon Hotel Backlund, Levanger. 

Årsmøtet er sammensatt av: ● Fylkesstyret medlemmer ● Lederen av lokallaget 1 representant for hvert lag med inntil 20 medlemmer og en representant for hver videre 50. medlem i lokallaget (51 medlemmer = 2 rep + leder) ● 2 representanter fra fylkets bondelag ● 2 representanter fra fylkets bygdeungdomslag Alle medlemmer har rett til å være tilstede og følge drøftingene i årsmøtet, men har ikke tale- og forslagsrett.

 

Foreløpig kjøreplan

Fredag 20. mars

● Kl. 17-18 Ankomst og innsjekk

● Kl. 18.00 Middag

● Kl. 19.30 Foredrag fra Skatval Bygdekvinnelag og lokale bedrifter  Kilnes Gård - Sona, Gullimunn - Ogndal, Rekoringen Innherred 

Kl. 21.30 Trivelig kveldsstund sammen på hotellet

Lørdag 21. mars

● Kl. 08-09 Frokost for overnattingsgjester

● Kl. 09.00 Tur i Levanger

● Kl. 10.00 Oppmøte for årsmøtedelegater, registrering og kaffe

● Kl. 10.30 Velkommen, årsmøtet starter

● Kl. 12.00 Lunsj ute i parken utenfor hotellet

● KL. 13.00 Årsmøtet fortsetter

● Kl. 15.00 Vel hjem

 

Priser og frister: 

Pris per deltaker er kr 800 kroner for årsmøtet på lørdagen, dette inkludert middag fredag kveld for de av dere som kommer fredag. 

Overnatting fra fredag/inkl frokost lørdag koster kr. 995,-/ person i enkeltrom og kr 1195,- for 2 personer i dobbeltrom. Reisekostnader kommer i tillegg.  ● Bindende påmelding til årsmøtet innen 15. Januar 2019.  (Dette grunnet avbestillingsfristen vi har på hotellet!) 

Det vil bli sendt ut regning for oppmøte for alle påmeldte. ● Innkomne saker til årsmøtet må være styret i hende 8 uker før årsmøtet, derav Frist 21.januar  Bondelag, Bygdeungdomslag og lokallag i Bygdekvinnelaget kan sende inn saker. 

 

● Innkalling og saksliste skal sendes ut til alle delegater minst 2 uker før møtet:  Frist fylkesstyret forholder seg til er da 7. mars 2020

 

Årsmøtepapirer vil bli lagt ut på Fylkeslagets nettsider ca 01.03.20 og vil i tillegg bli sendt ut på mail til påmeldte utsendinger som legger ved mailadresse ved påmelding. Årsmøtepapirer vil også bli delt ut på årsmøtet

Påmelding til Monika Sæther, tlf 40466065, mailadresse: bontausa@hotmail.com

 

Håper mange av dere benytter muligheten til å bli med fra fredag til lørdag!

Med vennlig hilsen 

Styret i NTBK v/leder Elin Bjørnstad

Bli medlem