Styret 2017

Det nye styret i Nord Trøndelag Bygdekvinnelag f.v. Siv Rønsåsbjør, Synnøve Veie, Monica Sæther 1. vara, Sissel Gustad, Line KLausen og Sigrid Mari Verstad

Godt og konstruktivt årsmøte der vi blant annet diskuterte veien fram mot fylkessammenslåing, og der vi også fikk vedtatt en resolusjon for å redusere forbruket av skadelig plast

Bli medlem