Fylkesårsmøtet på Helma hotell Mo I Rana
Helma hotell
Fv Lise Øvernes og Ellen Krageberg
To dyktige ledere
Styret for 2017; fv Kristin Green Johnsen, Ann-Merethe Nilsen, Lise Øvernes, Mona Sjonboten, Gerd Marit Sandhei
Nyvalgt Styre i Nordland bygdekvinnelag
Inspirasjonsforedrag av Knut Berntsten, bevegelse er nøkkelen til et bedre liv
Inspirasjonsforedrag
Knut Berntsen, leder av Polarsirkelens friluftsråd
Knut Berntsen, leder av Polarsirkelens friluftsråd
Ordfører i Rana kommune; Geir Waage
Ordfører i Rana kommune; Geir Waage
Rana Bondelag; leder Leif Egil Amundsen
Rana Bondelag; leder Leif Egil Amundsen
Nordland Bondelag; Robin Sjøvold
Nordland Bondelag, Robin Sjøvold
Norges Bygdekvinnelag; Ellen Krageberg
Norges Bygdekvinnelag; Ellen Krageberg
Han "Linda Johansen"
Han "Linda Johansen"

Fylkesårsmøte i Nordland 2017

Helga 30/3-2/4-2017 avholdt Nordland Bygdekvinnelag sitt årsmøte på Helma Hotell i Mo I Rana.

Verskap for årsmøtet var Nord Rana Bygdekvinnelag

Årsmøtet ble åpnet Lørdag av ordfører i Rana kommune Geir Waage. HAn fortalte kort om kommunen og hva kommunen har å by på og informerte godt.

Årsmøtet fikk også hilsen fra Nordland Bondelag ved Robin Sjøvold og Rana Bondelag ved leder Leif Egil Amundsen.

Under årsmøtet ble det behandlet vanlige årsmøtesaker og det ble skrevet resolusjon. Årsmøtesakene ble godt drøftet og alle sakene ble godkjente dog emd noen merknader.

Resolusjonen skulle sekreteriatet vidresende til alle aviser i Nordland.

 

Årsmøtet i Nordland var beriket med besøk fra Norges bygdekvinnelag sentralt. det var leder Ellen Krageberg som var den besøkende. Hun informerte om satsningsområdene til NBK. Tradisjonsmatjakta, Kvinner Ut og Ja til norske grønnsaker.

Inspirasjonsforedraget ble holdt av Knut Berntsen Leder av Polarsirkelen friluftsråd. Han snakket om viktigheten av bevegelse og mosjon. Han poengterte viktigheten av at NBK hadde prosjekt Bygda i Bevegelse og Mosjon52. Han gjennomførte et godt og inspirerende foredrag.

På lørdagskvelden var det festmiddag med kaffe, kaker og underholning etterpå. Der var vi heldige som fikk besøk av Hege Nilsen og Bjørn Helge Rundhaug og han "LInda Johansen"

 

Årsmøtet ble avsluttet på søndag med Gudstjeneste i Mo Kirke og en tur til Havmannen.

 

Nord Rana Bygdekvinnelag takker for et flott årsmøte og håper at alle hadde et strålende opphold på Mo og på Helma Hotell.

Styre 2017

Det nye styret i Nordland Bygdekvinnelag består av:

Leder:

Lise Øvernes, Beiaren

 

Nestleder:

Mona Sjonboten, Ytre Rana

 

Styremedlemmer:

Ann- Merethe Nilsen, Hamarøy og Tysfjord

Gerd Marit Sandhei, Nord Rana

Kristin Green Johnsen, Musken

 

Bli medlem