1.Desember

Når ein sitt og skal skrive litt "bak" 1. luka, og det tikkar inn ein mail som gjer at ein berre må putte det inn i luka i staden for det ein hadde tenkt!!

 

"Pling" sa det på telefonen min, og det var mail frå Andrès i VOFO Innlandet:

 

"Gratulerer med Voksenopplæringsprisen 2021.

 

Torpa Bygdekvinnelag og Nordre Land Bygdekvinnelag har sendt inn nominasjonen på MAKS kafe på Dokka til voksenopplæringspris 2021. Juryens har offentligjort sin stilling i dag 1 desember 2021 med følgende begrunnelse:

 

Voksenopplæringspris 2021 tildeles Maks kafe på Dokka.                                                       

 

2022 er Frivillighetens år, forankret i Frivillighetsmeldingen 2018. Overordnet mål er å få flere med i frivilligheten,

gjøre flere arenaer tilgjengelig og skape større kjennskap til merverdien frivillig sektor skaper i samfunnet.

MAKS arbeider for Mestring gjennom Aktivitet Kvalifisering og Språk for og med innvandrerkvinner på

Dokka i Nordre Land kommune. MAKS oppfyller kriteriet for å om gjennom sitt engasjement for opplæring for og med innvandrerkvinner bidrar til å fremme kunnskap og kunnskapsformidling og positive opplevelser.

Nomineringen kan ses på som en motivasjonspris ved inngangen til frivillighetens år, noe som også kan motivere andre frivillige til en ekstra innsats i det kommende året.

 

Prisen overrekkes av Fylkesordfører Even Aleksander Hagen, den 9.desember, ved året siste Fylkesting på Scandic Hotel i Lillehammer.

Adresse: Turisthotellvegen 6,  2609 Lillehammer. Klokken 12.00

Prisen består av : 10.000 kr og et kunstverk motsvarende samme verdi.

Det er også gledelig også å informere at voksenopplæringsprisen sin tildeling til Maks cafe på Dokka, gjør at pris vinneren er automatisk med i det nasjonale konkurranse bland andre vinnere fra andre fylker til det nasjonale læringspris. Det nasjonale prisen deles ut den 24.januar 2022." 

 

Gratulerer til Maks kafe, og takk til Bygdekvinnelaga som nominerte dei!

 

Som leiar i Oppland Bygdekvinnelag blir eg så glad, og stolt over Bygdekvinnene i Torpa og Nordre Land BK som saman med Maks kafe har fått ein triveleg møtestad, som dei alle har glede av!

Her vises innkludering i praksis!

Eg anbefalar dykk og reise innom Maks viss dykk er på Dokka!

Ei glad Anne Terningen var på tråden i dag, ho gler seg på nye møter med damene på Maks, og kanskje får vi til ein kveld saman der snart? 

 

Ellers skal Nordre Land og Torpa Bygdekvinnelag stå saman på julemarked til helga. Det er godt og sjå at lokallaga samarbeider! Det er jo noko av det som var tema på alle regionmøta i haust. 

Gå inn på FB sida til Nordre Land Bygdekvinnelag og les kva Anne har lagt ut frå dei og!

Det nyttar og nominere! Så fortsett med det!

Bli medlem