Nydelege små vaffelhjarter til å henge opp
Nydelege små vaffelhjarter til å henge opp
Gryteunderlag
Gryteunderlag
Nydeleg pynt!
Nydeleg pynt!
Kjøyrer du gjennom Valdres legg du merke til alle dei fine rosane på Låvane!
Kjøyrer du gjennom Valdres legg du merke til alle dei fine rosane på Låvane!
Salt og pepper skål med kvitsaum mønster
Salt og pepper skål med kvitsaum mønster

3.Desember og vi tek turen til Britt i Valdres!

No før jul finn du Britt på marked rundt omkring!

Britt Bakken frå Valdres driv med keramikk på "si",eller om det er taxi kjøyringa ho har på si,det er ho litt usikker på ;) Ho er utdanna ved Høgskulen i Akershus,3 år på avdelinga for formgjeving og produksjonsdesign.

Ho har motatt pris frå Norsk Designråd og Norske Industridesignere for sine design og sitt arbeid.

Eg oppdaga ho for fleire år sidan, det eg fell for var alt det fine ho laga med vaffel mønster og dei nydelege kvitsaum produkta hennar.

Verkstaden har ho heime på garden, ca 12 km frå Fagernes, mot Beitostølen,og viss folk toler støv og alt det som høyrer med i ein keramikk verkstad er dei hjarteleg velkomne til å gjera avtale med Britt om besøk. 

Ho  starta med keramikk i 2012, og for snart 4 år sidan tok ho eit tøft val og la ned drifta på garden.

Leira var noko ho brukte i sorgprossessen ho hadde etter det vanskelege valet, og ho tok fram andre element frå sin oppvekst som har betydd mykje for ho.

Kulturarv kan vera så mykje. Bjøllekua,Valdresrosa,bestemor sitt gamle vaffeljern frå stølen, og sjølvsagt den gamle Valdresbunaden, og skjurta med den nydelege kvitsaumen. Alt dette hadde Britt som sin arv, og tok det vidare til keramikken. Alt dette, og meire til vart Britt sin kulturarv.

Eg sjølv vart glad i både vaffelhjarte og kvitsaumen etter mitt fyrste møte med Britt.

Mykje av det ho sel, sel ho via Facebook sida si, og på marked. Ho pakkar og sender over heile Noreg, og salget aukes frå år til år. Utfordringa ligg i å finne dei rette messene og utsala, og ha nok tid til å drive på med dette. Ho ser ikkje for seg å opne eigen butikk, men kanskje finne nokon som vil selje produkta hennes. 

November og Desember er dei månadane med mest sal. Og dette kunne vore jamnare over heile året, seier Britt.  Det blir mykje tunge løft, når varer skal inn og ut av bilen for å vera med på messer og marked. 

Britt har trua på at ved å vise sin kulturarv,på sin måte i sitt materiale vil ho kanskje vera med å halde ved like interessa for gamle handverk. 

 

 

 

 

Keramikk

Keramikk er produkter fremstilt ved å brenne uorganiske, ikke-metalliske materialer som tørket leire over åpen ild, i en grop eller i en ovn. Naturlig leire kan tilsettes andre mineraler fra jorden eller kjemisk behandlet pulver, se keramiske materialer. Keramikken er krystallinsk og har komponenter som er forbindelser mellom metalliske og ikke-metalliske elementer som aluminium og oksygen, silisium og nitrogen, og silisium og karbon.

Ordet keramikk har flere overlappende betydninger, avhengig av om det benyttes innen materialvitenskap, kunst eller arkeologi.Innenfor materialvitenskap er betegnelsen generell og kan omfatte alle keramiske materialer, keramisk vitenskap eller ingeniørvitenskap, samt keramisk industri. Den andre betydningen handler om keramikk som gjenstander laget av leire (eng. pottery), enten som kunstverk eller som bruksgjenstander, produsert i fortid eller nåtid. Her settes det et skille, for oftest blir konstruksjons- eller industrielle keramikkprodukter holdt utenfor denne delen.

Viktig å merke seg er at på engelsk har ordene ceramics og pottery ulik betydning. Ceramics brukes blant annet som en generell betegnelse, mens pottery vanligvis brukes for å beskrive keramiske produkter laget av leire. På norsk finnes intet synonym for ordet pottery, og termen keramikk omfatter da både keramikk generelt, og keramikk av leire.

 

kjelde: wikipedia

Bli medlem