Kreftforeninga ynskjer og takke!

Kreftforeninga ynskjer og takke Bygdekvinnelaga i Oppland for pengane som kom inn til Kreftforeninga i årets Krafttak mot kreft! Per Ole helser og seier vi alle er viktige bidragsytere! Totalt kom det inn over 88000 frå Oppland, og det tykkjer eg er bra når det meste foregjekk digitalt i år. 

Fortsett det gode arbeidet!

Bli medlem