Apelsvoll forsøksgard på Kapp i Østre Toten
Apelsvoll- Boiforsk på Kapp i Oppland
Bioforsk på Apelsvoll
Apelsvoll
Bringebær f
Bringebær ra Toten.

Medlemstur til Apelsvoll, Bioforsk på Kapp.

Vardal bygdekvinnelag på Apelsvoll, Kapp.

Onsdag 6.september hadde vi planlagt tur til NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) på Apelsvoll forsøksgard på Kapp.

19 bygdekvinner møttes på CircleK og samkjørte til Apelsvoll, som har kompetanse for hele Norge, på sine felt.

 

Vi ble møtt av stasjonsleder Petter Lunde og forskningssjef Unni Abrahamsen. Disse to har mange tiår bak seg på Apelsvoll. På grunn av regnvær ble det ikke tur ut på forsøksfeltene, men vi fikk god innføring via oversiktsbilder og informasjon fra Unni og Petter.

For veldig mange er Apelsvoll ukjent, men forskinga på Apelsvoll startet på 1930-tallet. Nå står forsøksstasjonen fram som en av de mest allsidige i landet.

Fakta: Apelsvoll ligger på Kapp, på vestsida av Mjøsa, i Østre Toten kommune, 250 moh. Ledelsen av Bioforsk Øst, og ansvaret for FoU-området (forskning og utviklingsarbeid) "Korn, poteter og grønsaker" er plassert her.

Bioforsk Øst Apelsvoll har 46 ansatte. Av disse er 21 forskere og 14 forskingsteknikere.

For tiden holder de på å installere solcellepaneler på hele sørsiden av låvetaket. Dette skal gjøre driften enda mer miljøvennlig. Fra før bruker de halm til oppvarming.

Livsviktig kunnskap:

Vår framtidige velferd vil være tuftet på biologiske ressurser som utnyttes bærekraftig. NIBIO skal være ledende for det grønne skiftet, overgangen fra oljeøkonomi til bioøkonomi.

Norsk kornproduksjon viser en klart nedadgående trend. Melding til Stortinget nr. 9 (2011-2012), «Velkommen til bords», har en tydelig ambisjon om at matproduksjonen i Norge skal øke i takt med befolkningsveksten og det framtidige behovet i nasjonal matforsyning. En slik ambisjon innebærer en massiv utfordring for norsk kornproduksjon.

Prosjektet "Økt norsk kornproduksjon" ble startet i 2011 med Bioforsk Øst som prosjektleder. Oppdragsgivere er Yara Norge, Norgesfôr/Strand Unikorn, Fiskå Mølle, Norske Felleskjøp og Felleskjøpet Agri.

Prosjektet har følgende målsetting: Konkrete tiltak for å forbedre avlingsutviklingen i norsk kornproduksjon.

Styret stod for maten, foccacia med skinke og brie, mens Apelsvoll sørget for kaffe/te og som en overraskelse fikk vi friske bringebær fra egen produksjon med vaniljesaus fra Tine.

De som deltok fikk mye kunnskap om hva det arbeides med og hvorfor. Vi takker for inspirerte foredrag og deilige bringebær, som skal være dyrket på bærekraftig måte.

 

Bli medlem