Norsk Bygg!
Aktiviteter i Lesjaskog BK
Byggkrem med raud saus

Verveveker i vekene 5,6, og7!

I desse vekene vil lokallaga presentere seg på nett!

Dei som ikkje har nettside og/eller Facebook side kan få hjelp frå Borgny til å dele det dei vil leggje ut. Alle lokallaga har fått mail om kva for  dato dei har fått, og nokre har allereie sendt inn til lysaakergard@gmail.com  som tek vare på dette til "rett"dato.

Med dette ynsjer styret å sette fokus på lokallaga. Lokallaga er det viktigaste fylkeslaget har! Det er der det skjer og dette vil vi vise fram nå i desse vekene. 

I tillegg til dette ynsjer vi at lokallaga aktiv bruker "vaffelkortet" og frampratar Bygdekvinnelaget. 

Velkomne til aktive veker i Bygdekvinnelaget! 

 

5 gode grunner til å melde seg inn i Norges Bygdekvinnelag

-Å være med i et bygdekvinnelag er sosialt og trivelig

-Hos oss kan du delta i varierte og spennende aktiviteter

-Du kan engasjere deg og påvirke politikken i ditt lokalsamfunn

-Vi hjelper og støtter hverandre, i det nære og over landegrensene

-Vi tar vare på og sprer kunnskap om norsk matkultur og mattradisjoner

Bli medlem