Styret i Oppland Bygdekvinnelag

Styret i Oppland Bygdekvinnelag 2019/20

Leder:

Marit Tordhol
Romsdalsvegen 1991
2666 Lora
Mobil: 991 63 420
E-post: marit.tordhol@hvsks.no

Styremedlem
Helga Rørholt Moe
Hornsjøvegen 58
2636 Øyer
Mobil: 928 62 657
E-post: helga@bbnett.no

Styremedlem:
Borgny Skansen Sletten
Fyru 36
2640 Vinstra
Mobil: 905 68 205
E-post: lysaakergard@gmail.com

Styremedlem:
Kari Gaarder Hubred
Narumsvegen 169
2847 Kolbu
Mobil: 970 11 232
E-post: karihubred@gmail.com

Styremedlem:
Mari Marthe Graff Ulsrud
Lynnebakka 364
2750 Gran
Mobil: 976 06 079
E-post: marthegul@gmail.com

Styremedlem:
Nanna Ringen
Brekkudn 196
2918 Ulnes
Mobil: 905 71 082
E-post: nanna.ringen@outlook.com

1. vara:
Anne Grete Moen
Vestringslinna 725
2910 Aurdal
Mobil: 970 90 062
E-post: annegretemoen@gmail.com

Bygdeungdomslaget sin representant i fylkesstyret:
Kristine Grimstad Veseth
Åslendevegen 167
2825 Gjøvik
Tlf. 917 20 291
E-post: kristinegv_94@hotmail.com

Bondelagets representant I fylkesstyret:
Bjørnhild Kihle
Nettumsvegen 42
2848 Skreia
Tlf. 480 38 536
E-post: jewikih@online.no

Bli medlem