Styret i Oppland Bygdekvinnelag

FYLKESSTYRET I OPPLAND BYGDEKVINNELAG 2021/2022
 

Leder:
Borgny Sletten
Fyru 34
2640 Vinstra
Mobil: 905 68 205
E-post: lysaakergard@gmail.com

Styremedlem:
Gudrun Hage Høvren
Vedumsvegen 27
2636 Øyer
Mobil: 977 31 097
E-post: g.hoevre@gmail.com


Styremedlem:
Åse Bårdseng
Skjåkvegen 606
2690 Skjåk 
Mobil: 905 88 805

E-post: aasebaa@online.no

 

Styremedlem:
Vigdis Amlien Kristiansen
Føllingstadvegen 45
2819 Gjøvik
Mobil: 970 29 622
E-post: vigdisak@online.no


Styremedlem:
Anne Berit Stastad Svataas
Midtre Skiakersgutua 3
2750 Gran
Mobil: 988 10 990
E-post: anne.berit.svartaas@gmail.com

Styremedlem:
Anne Grete Moen
Vestringslinna 725
2910 Aurdal
Mobil: 970 90 062
E-post: annegretemoen@gmail.com

1. vara:
Astrid Stubrud
Sørbygdsvegen 386
2636 Øyer
Mobil: 476 25 629
E-post: a-stub@ohotmail.com

 

Bygdeungdomslaget sin representant i fylkesstyret:
Eivind Skari

Tlf. 
E-post: manu-eivind@hotmail.no

 

 

Bli medlem