Møte og kursplan 2020 ØBK

21.januar 2020 styremøte i Halden

12.februar 2020 Inspirasjonskveld i Philadelfiakirken i Sarpsborg

25.februar 2020 styremøte i Sarpsborg

31.mars 2020 styremøte på Teams  
Saker som ble behandlet:
-Nytt fra lokallagene
-Nytt fra NBK
-Årsmøte ØBK
-Konstitueringer og oppnevninger
-Årets lokallag
-Vevtreff
-Markedsføring
-Guatemala
-"Kjærringa mot strømmen" nominering
-Gullsmed Espeland
-Permittering av sekretær

 

12.mai 2020 styremøte på Teams
Saker som ble behandlet:
-Nytt fra lokallagenen, ØB og ØBU
-Nytt fra NBK
-Bunad, forhandleravtaler og promotering
-Skolering, styresamling i november, form og innhold
-Regnskap
-Landsmøte i NBK 20. juni
-Årets lokallag
-Vevtreff Trøgstad
-Innkjøp av ny mobiltelefon

 

16.juni 2020 styremøte på Kihl Gård i Råde 
Saker som ble behandlet:
-Nytt fra lokallagene, ØB og ØBU
-Nytt fra NBK
-Bunad, digital markedsføring og kostnad
-Styresamling, dele opp i to samlinger med samme tema begge steder
-Landsmøte NBK. Østfold deltok digitalt med 7 delegater som satt sammen i Askim (med 1 meters avstand)
-Organisasjonsskole og Fylkesledersamling 26.-27.september
-Årets lokallag ble Berg BK som har hatt besøk av Nadja 
-Digitalisering av bøker

 

15.september 2020 styremøte på kontoret i Askim
Saker som ble behandlet
-Nytt fra lokallagene, ØB og ØBU
-Nytt fra NBK
-Bunad, digital markedsføring og kostnad. Leverandør på hjelp til markedsføring er valgt
-Styresamling november 2020 blir utsatt til januar 2021
-Regnskap
-Årsmøter i lokallagene, Covid-19
-Promotering av en suksesshistorie fra Østfold (lokal produsent)
 

 

 

 

Bli medlem