Møte og kursplan 2020 ØBK

21.januar 2020 styremøte i Halden

12.februar 2020 Inspirasjonskveld i Philadelfiakirken i Sarpsborg

25.februar 2020 styremøte i Sarpsborg

31.mars 2020 styremøte på Teams  
Saker som ble behandlet:
-Nytt fra lokallagene
-Nytt fra NBK
-Årsmøte ØBK
-Konstitueringer og oppnevninger
-Årets lokallag
-Vevtreff
-Markedsføring
-Guatemala
-"Kjærringa mot strømmen" nominering
-Gullsmed Espeland
-Permittering av sekretær

 

12.mai 2020 styremøte på Teams
Saker som ble behandlet:
-Nytt fra lokallagenen, ØB og ØBU
-Nytt fra NBK
-Bunad, forhandleravtaler og promotering
-Skolering, styresamling i november, form og innhold
-Regnskap
-Landsmøte i NBK 20. juni
-Årets lokallag
-Vevtreff Trøgstad
-Innkjøp av ny mobiltelefon

 

16.juni 2020 styremøte

 

 

Bli medlem