Belysningen på kirken på plass

Øvre Hobøl Bygdekvinnelags støtte til belysning av kirken har gitt synlige resultater.  Bildet er tatt av Brit Myklebust og datert 27. mars.

Takk til Hobøl kirkelige fellesråd for rask behandling!. 

Bli medlem