Fylkesstyrets arbeid i høst

ØBK hadde sitt 1.styremøte i høst 10.september 2019. Styremøte nr. 2 vil være på toget til Trondheim hvor NBK's inspirasjonsseminar avholdes i november. Siste styremøte før jul blir avholdt på Bamsrudlåven i desember. I oktober er alle fylkesstyremedlemmene opptatt med å besøke lokallagenes årsmøter. Vi prøver å besøke så mange som mulig, men vi greier dessverre ikke alle. Det er mange temaer/saker som skal behandles i høst. Nedenfor ser dere noe av det vi jobber med: 

 

* Henvendelser fra lokallagene

* Lokallagsutsending fra NBK

* Høringer

* Inspirasjonsseminaret i Trondheim, budsjett, billetter

* Styresamling i Skjeberg 14.november, budsjett,program,invitasjon,markedsføring

* Inspirasjonskveld i Sarpsborg 12.februar, budsjett,foredragsholdere,lokale,mat

* Årets NRK TV aksjon hvor Bygdekvinnelaget er sentral partner.

* ØBK's årsregnskap

* Forberedelse til årsmøte i ØBK i mars 2020

Bli medlem