På bildet fra venstre: Anders Lervold, Røde Kors, Pål Morten Lia, Råde Menighet, Margareth Gjersøe, Husstyret og Anna Weel Johnsen, Vevstua.

GAVEDRYSS I RÅDE

Gerd Louise Molvig fra styret i Råde bygdekvinnelag hadde gleden av å overrekke nesten kr. 50.000 i pengegaver på gårsdagens møte. 

På bildet fra venstre: Anders Lervold, Røde Kors, Pål Morten Lia, Råde Menighet, Margareth Gjersøe, Husstyret og Anna Weel Johnsen, Vevstua.

Til tross for relativt høy gjennomsnittsalder, består laget av aktive medlemmer som er glad i sin bygd.  I forbindelse med kveldens tema: «Hva gjøres for ungdommen i Råde?» var representanter for Råde menighet og Røde Kors invitert.  Innholdet i foredragene bekrefter at de absolutt fortjener en påskjønnelse for å kunne gjennomføre enda flere aktiviteter for ungdommen.

I tillegg ble det delt ut penger til Husstyret på Bøndernes Hus og til Vevstua som holder til i underetasjen.  Grunnen til at vi valgte disse fire, er deres enestående arbeid for nærmiljøet. Råde bygdekvinnelagi ønsker å bidra til gode oppvekstsvilkår, sa Gerd Louise Molvig. Bøndernes Hus er et viktig samlingssted for alle i kommunen, og Vevstua står for tradisjon og kultur. Minner om at den er åpen for alle, også ungdom!

Vi ønsker å synliggjøre vårt samfunnsengasjement ved å gi kr. 15.000 til Råde Menighet mrk. «Ungdomsarbeid» og kr. 15.000 til Røde kors mrk. «Aktivitet for ungdom/flyktninger/integrering». Bøndernes Hus får kr. 12.000 og Vevstua kr. 5000.

Bli medlem