Seniorforsker Askild Holck, Nofima
Bare en mann viste interesse for temaet
Nan var interessert tilhører
Anne Eva ønsket velkommen
Diskusjonen gikk livlig i kaffepausen

GMO - redningen for verdens matvaresituasjon?

Er genmodifiserte organismer løsningen på verdens matvarekrise? Er genteknologi bare en annen måte å foredle planter på? Er det etiske spørsmål ved GMO? Hva med naturmangfoldet?

Da Ytre Hobøl bygdekvinnelag hadde invitert seniorforsker Askild Holck fra Nofima på Ås for å fortelle oss om genmodifiserte organismer - GMO, hadde vi mange ubesvarte spørsmål. I løpet av foredraget fikk vi svar på mye, men kanskje vi også satt igjen med like mange spørsmål.

Holck har jobbet med genteknologi fra 90-tallet, har vært i genteknologinemda og hatt forskningsprosjekter i EU om genmodifisering. Det var en kunnskapsrik mann som fortalte om noe av de mange sidene ved GMO. Hovedfokuset var at slik som matvaresituasjonen i verden er, så er det tvingende nødvendig å øke matproduksjonen.

Det har vært foredlet planter i tusener av år, og forskeren mener at GMO bare er en planteforedlingsmetode på linje med hybridisering av planter. Hybrider har vi av alle typer planter. CRISPR er en ny metode man diskuterer om det egentlig også er genteknologi.

Med GMO kan man oppnå mye forskjellig som f.eks:  Planter kan bli resistente mot skadeinsekter. Planter kan også utvikle insektgift slik at insektene dør av å spise på planten. Eller planter kan bli tolerante mot ugressmiddel. Man kan utvikle epler som ikke blir brune når de blir skåret i, da blir de mer attraktive på markedet. Man har utviklet en ris-sort som inneholder betakaroten (golden rice), det kan forebygge blindhet hos barn der ris er hovedernæringen. Og det er mange flere eksempler på hva forskerne kan klare å få til med genteknologi.

Med GMO kan man øke matproduksjonen og forbedre kvaliteten på produktene. Men det dukker også opp spørsmål; hva gjør dette med det naturlige mangfoldet av insekter og planter? Hvordan kan vi vite at disse nye plantene ikke overtar og fortrenger ønskede naturlige planter? Og hvem eierer rettighetene til disse plantene og såkornet? Må du betale lisens for å bruke ditt eget såkorn eller frø?

Det er i Europa man er mest skeptisk til GMO, i flere og flere land rundt i verden produserer man planter som er utviklet med genteknologi. Men skal vi i Europa gi etter for det? På nettsiden  http://www.isaaa.org/  kan man få mer informasjon om GMO rundt i verden.

Vi fikk i hvertfall vekket interessen for temaet, og ikke minst forsto vi at temaet GMO er svært mangfoldig!

 

 

 

Bli medlem