Pernille Lemming forteller om kommunesammenslåingen
Godt oppmøte og interesserte tilhørere
Brit overrekker Pernille et bilde på 5 kommuner blir til en
Pernille viser det nye kommunevåpenet

Medlemsmøte om kommunesammenslåing

Vårt medlem og kommunestyremedlem i Hobøl, Pernille Lemming, fortalte om kommunesammenslåingen til en Indre Østfold kommune, litt historikk, hvordan forberedelsene til sammenslåingen foregikk og deretter opplevelsen av innspurten dette siste året med innpassing av medarbeiderne i sine nye posisjoner.

Som vanlig stilte Pernille opp full av energi og engasjement.  Hun innledet med historikken, hvor det politiske flertallet skisserte et 5  K samarbeide mellom 2 store kommuner og 3 mindre kommuner som ikke første frem. Deretter startet det med et samarbeide mellom Askim og Hobøl, to kommuner uten felles grenser. Senere fant den mellomliggende kommunen Spydeberg at det ville bli nødvendig å delta i samarbeidet, og til slutt meldte 2 andre kommuner seg på, Eidsberg og Trøgstad, som endte med vedtak om å slå sammen 5 kommuner, 2 bykommuner og 3 landkommuner.

Engasjert fortalte Pernille om hvordan det politiske arbeidet foregikk og alle de ekstra møtene som politikerne fra de 5 kommunene måtte delta på i tillegg til de ordinære møtene i sine hjemkommuner.  Det ble mange detaljerte beslutninger om bl.a. organisering som plassering av de administrative enhetene, oppbygging av og omorganisering av enheter og om økonomi.  Alle disse detaljene måtte også få godkjenning i fra kommunestyrene i de enkelte kommunene.

Det er ikke bare politikernes ekstrabelastning med møter, men også nå i særlig grad de ansatte som til tider må skjøtte både sin gamle jobb og sette seg inn i den nye jobben for at alt skal fungere som det skal den 1. januar 2020. 

Forsamlingen lyttet interessert og tiden gikk utrolig fort. Det ble stilt flere spørsmål både underveis og etter hennes redegjørelse.

Nestleder Brit Myklebust takket for et engasjert foredrag og overrakte Pernille et akrylbilde som hun hadde laget for anledningen, med symbol på sammenslåing av de 5 kommunene.

Berit Dahler og Turid Bråthen sørget forservering nydelige horn og kake til kaffen, et riktig hyggelig møte som avsluttet med loddsalg og trekning av mange gevinster.. 

 

 

Bli medlem