Fra venstre foran: Dorthe Wessel Johansen, Grete Weel Tofteberg, Ragnhild Kirkerød, Live Næss, og bak Hilde Holmen
Fra venstre foran: Dorthe Wessel Johansen, Grete Weel Tofteberg, Ragnhild Kirkerød, Live Næss, og bak Hilde Holmen

Nytt styre er valgt for RBK for prioden 2018 - 2019

På Årsmøte som ble avholdt 9. oktober 2018 ble det enstemmig valgt nytt styre. Ekstra hyggelig var det i år å få med et helt nytt ansikt i styret, Dorthe Wessel Johansen.

Valgte representanter på årsmøte 2018:

Styremedlem :        Grete Weel Tofteberg - Ikke på valg

           «            :     Dorthe Wessel Johansen - Ny, valgt for 2 år

           «            :     Ragnhild Kirkerød - Ikke på valg

            «           :     Live Næss - Ikke på valg

            «           :     Hilde Holmen - Gjenvalgt for 2 år

Vara    :    Henriette Sofie Lyche Røed - 1 år                              

Vara    :    Solveig Spydevold - Gjenvalgt for 1 år

 

Styret vil konstituere seg selv.

 

Fullstendig oversikt over andre besatte verv og komitèer kan fås ved henvendelse til styret inntil oversikten er klar til å legges ut her.styre

Bli medlem