Ferdig pyntet lokale venter på 120 damer til styresamling 2018

Styresamling for tillitsvalgte

Skjeberg 14.november kl 17.30-21.00

Østfold Bygdekvinnelag inviterer til styresamling for tillitsvalgte i lokallaget.

Tema for kvelden er Organisasjonsskolen.

Samlingen starter kl 17.30 og avsluttes kl 21.00.

Pris kr 150,- pr deltaker

Det serveres bygg-otto med kylling, salat og foccatia.

Bindende påmelding lagvis innen 1.november til ostfold.nbk@bygdekvinnelaget.no

 

Bli medlem