Anne i full sving med sang og spill
Irene informerer om de siste sakene fra styret i ØHBK og årsmøtet i ØBK
Kvelden fortsetter med spill og kjente viser

Vise- og sangkveld

Den 14. mars var vi samlet til et hyggelig møte hvor vår sambygding Anne Igsi underholdt med kjente visesanger. 

En riktig koselig kveld. Et lite avbrudd var nødvendig hvor vår leder Irene Grimsby informerte om de siste sakene og at laget har bestemt seg for å gi støtte til opplysning av kirken.  En bedre belysning har mange medlemmer etterlyst en tid. Det er også litt åpent hvordan den regionale inndelingen blir og hvilke ønsker medlemslagene har når det nye fylket Viken opprettes. Dette blir et tema i nærmeste fremtid. 

Bli medlem